POLITIKA: SA 24 glasa ZA i pet suzdržanih – USVOJEN PRIJEDLOG Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu u iznosu od 24.036.887, 42 KM

Danas su vijećnici usvojili Prijedlog Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu u iznosu od 24.036.997,42 KM zajedno sa prijedlogom odluke o izvršavanju budžeta.

Tako su prijedlog budžeta i prijedlog odluke o izvršavanju usvojeni sa 24 glasa za i pet suzdržanih.

Kakanjinfo.com