POMAK U SLUČAJ DŽENE GADŽUN: U LJEKARSKOJ KOMORI KS ODRŽANO PRIPREMNO ROČIŠTE PROTIV DR. HALIMIĆ I DR. ROŽAJCA

U Ljekarskoj/Liječničkoj komori Kantona Sarajevo održano je pripremno ročište povodom disciplinskih postupaka koji su pokrenuti protiv dr. Jasmine Halimić-Alajbegović i dr. Suada Rožajca.

Potvrdio je dr. Raho Spahović, predsjednik Ljekarske/Liječničke komore KS, u pismenom odgovoru i dodao “kako je nastavak pomenutih ročišta u toku”, piše Faktor

Podsjetimo, Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH 17. februara na adresu Ministarstva zdravstva KS uputila je Preporuku u vezi sa žalbom Murisa i Amile Gadžun, roditelja preminule dvoipogodišnje djevojčice Džene Gadžun iz Kaknja.

Šta je u preporukama navedeno

U Preporukama ombudsmani su “pojasnili ministru zdravstva KS Harisu Vraniću kako je preispitivanje stručne odgovornosti Suada Rožajca i Jasmine Halimić koji su bili involvirani u operaciju koja je prouzrokovala smrt dvoipogodišnje Džene Gadžun, njegova obaveza i nadležnost”.

S obzirom da uskoro istječe rok od 30 dana, kojeg je Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, odredila u Preporukama, zanimalo nas je šta je do sada po tom pitanju urađeno?

-Ombudsman je institucija koja daje preporuku, te su Ljekarskoj/Liječničkoj komori KS preporučili da je potrebno okončati postupke. Shodno navedenom, Ljekarska/Liječnička komora KS će nastaviti sa održavanjem pripremnog ročišta povodom disciplinskog postupka koji je pokrenut protiv dr. Halimić, kao i sa nastavkom glavnog ročišta povodom disciplinskog postupka koji je pokrenut protiv dr. Rožajac – navedeno je u odgovoru kojeg smo dobili iz Ljekarske/Liječničke komore KS, a kojeg potpisuje predsjednik dr. Spahović.