Poslodavci ogorčeni zbog oporezivanja toplog obroka i regresa!?

blog3

Suprotno zaključcima Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine (ESV), u ponedjeljak 3. oktobra je stupio na snagu Pravilnik kojim je definisano oporezivanje toplog obroka i regresa.

Naime, prema zaključcima ESV-a sa vanredne sjednice održane 09.09.2016. godine na insistiranje Udruženja poslodavaca FBiH, vrijeme za donošenje Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Izmjene i dopune Zakona o doprinosima dogovoreno je da bude u roku od 30-45 dana, zatim da se primjena Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak odgodi do usvajanja ova dva zakona, te da treba da bude dio paketa koji bi bio primjenjiv od 01.01.2017.godine. Također je zaključeno da će se u komisiju za izradi navedena dva zakona koje je formiralo Federalnog ministarstvo financija uključiti predstavnici Poslodavaca i Sindikata.

Iako je na sjednici ESV-a, na insistiranje Udruženja poslodavaca Federacije BiH i Saveza samostalnih sindikata BiH, načelno dogovoreno da se primjena Pravilnika o oporezivanju toplog obroka i regresa odgodi do iduće godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i ministrica finansija FBiH Jelka Milićević su se oglušili na ovu odluku.

Predsjednik Vlade Federacije BiH Fadil Novalić je takođe istakao saglasnost sa iznesenim principima Udruženja poslodavaca FBiH, što je potvrdio i na sastanku sa poslodavcima u Zenici, održanog 19. septembra ove godine. Tada je obećao odgodu primjene Pravilnika do kraja godine, odnosno do donošenja novih zakona o doprinosima i dohotku.

S tim u vezi, Udruženje poslodavaca Federacije BiH već dvije sedmice insistira na sastanku sa nadležnom ministricom Jelkom Milićević, s ciljem da se prije održavanja ESV-a dogovori odgoda Pravilnika, ali ministrica, od drugih obaveza, nije našla vremena ili nije shvatila važnost ovog pitanja za poslodavce, radnike i društvenu zajednicu.

Udruženje poslodavaca FBiH i Savez samostalnih sindikat BiH očekuju odgodu ovog Pravilnika koja će biti dogovorena sa sjednici ESV-a zakazanoj za 11. oktobar. U suprotnom, ukoliko se Vlada FBiH opet ne bude pridržavala zaključaka ESV-a, bit će upitan nastavak socijalnog dijaloga i nastavak rješenja ovog pitanja.

Poslodavci i sindikat zahtijevaju sistemsko rješavanje ovog problema. Cilj ekonomskih reformi je i podsticanje rada u realnom sektoru na koji će se odnositi mnoge olakšice poput smanjivanja poreza i doprinosa, te podsticanja konkurentnosti na tržištu rada.

Međutim, ovim činom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pokazuje da se naopako krenulo u rasterećenje privrede. Poslodavci i sindikat neće dopustiti otpuštanje radnika koje može prouzrokovati primjena Pravilnika. Dodatni budžetski prihodi ne mogu se kreirati na teret preopterećenog realnog sektora, a time smanjiti profit, investicije i zaposlenost.

Poslodavci i sindikat dovedeni su u ćorsokak, čime je još jednom potvrđeno nepoštivanje ravnopravnih socijalnih partnera i narušeni osnovni postulati na kojima se zasniva socijalni dijalog.