POTPISAN UGOVOR O IZGRADNJI PJEŠAČKE STAZE I SANACIJI KOLOVOZA NA DIONICI PUTA R467 ZAVIDOVIĆI-MAGLAJ

Rasim Kovač, direktor po ovlaštenju Kantonalna direkcije za ceste i Salko Hajdić, direktor firme “Hajdić” d.o.o. Maglaj potpisali su u kabinetu ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK Danijela Pašića ugovor o izvođenju radova na izgradnji pješačke staze i sanaciji kolovoza na dionici ceste R467 Zavidovići-Maglaj.

Vrijednost potpisanog ugovora 504.565 83 KM sa pdv-om, a izvođač se obavezao da radove izvrši u roku od 90 dana od dana uvođenja u posao.

Ministar Pašić je naglasio da je resorno ministarstvo posvećeno da regionalne ceste održava u voznom stanju i da se omogući što kvalitetniji saobraćaj na ovim cestama, a da je posebno važna sigurnost pješaka.

– Upravo zbog toga odlučili smo se za ovaj projekat koji predviđa sanaciju kolovoza na više mjesta duž ove dionice oko jedan kilometar te izgradnju pješačke staže u dužini od 680 metara. Na taj način želimo ujedno povećati sigurnost pješaka i poboljšati stanje kolovoza. Ovo je samo jedan u nizu projekata kojima pokazujemo da nam je svaki dio našeg kantona od iste važnosti po stepenu prioriteta – izjavio je ministar Pašić.

Press služba ZDK