Potpisan ugovor o zamjeni dijela plastične trave na terenu FK Rudar

Budžetom Općine Kakanj za 2022. godinu opredjeljena su sredstva u iznosu 50.000,00 KM za nabavku i zamjenu postojećeg dotrajalog terena (podloge) koji se koristi za trening mlađih selekcija (djece) na stadionu F.K. RUDAR KAKANJ. Ukupna površina predmetnog pomoćnog  terena iznosi 1.700m2. Nakon poremećaja cijena na tržištu i znatnog poskupljenja roba i usluga, te nakon provedenog  otvorenog postupka javne nabavke planirani iznos od 50.000,00 KM  bio je dostatan za zamjenu ukupno 1.000m2 terena,  tako da će se provedenom javnom nabavkom putem otvorenog postupka zamjeniti taj dio terena te obezbijediti malonogometni fudbalski teren ukupne površine 1000m2 sa prostorom za igru standardnih dimenzija 40×20 metara.

Teren će biti prekriven vještačkom travom tehničkih karakteristika:

Model: Dual -filament 50mm

Visina vlakna  minimum 12000/6 Dtex-a

Boja : Zelena

Debljina vlakna:minimum 300 stitches

Širina vlakna: 64 stitches/100 cm

Broj skupova vlakna /m² : 8320 stitches/m²

Težina vlakna: 2465 g/m²

Širina rolne : 4 x 25 m

Linije terena:

Bijela linija: 50mm

Ispuna terena:

Kvarcni pijesak: 0,5-1,2mm , po specifikaciji proizvodžaća.SBR guma: Granulacija: 1.0-3.0mm.

Ostatak terena od 700m² ostaje nezamjenjen a Općina je već za narednu sjednicu OV priremila izmjenu Programa kako bi se omogućila kompletna zamjena terena koji je u potpunosti dotrajao i nabavka golova i zaštitnih mreža koje ispunjavaju propisane minimalne sigurnosne standarde za trening mlađih selekcija.