Potvrđeno od kakanjske policije: U Kaknju se svakodnevno zloupotrebljava parking za osobe sa invaliditetom

Osobe s invaliditetom ne plaćaju parking ali ga i ne koriste zbog drugih koji to zloupotrebljavaju!

Za pohvaliti je mogućnost da se osobe s invaliditetom u Kaknju mogu parkirati na mnogo lokacija ali i slobodnih posebno označenih parkirnih mjesta. Manjkavost je što se za ovu populaciju nema ko pobrinuti niti ikad u javnost neko od udruženja ako i postoje nikad nije oglasio sa obavještenjem ili saopštenjem u vezi prava osoba sa invaliditetom.

Kakanjska policija već duže vrijeme vodi bitku sa pakiranjem “lažnih invalida” sa “lažnim iskaznicama” koje se postavljaju po autima, a kako saznajemo prvo kupe u nekom tržnom centru i ubace unutar šajbe bez ikakve druge potvrde o invalidnosti. Kako saznajemo kakanjska policija je naišla na niz “lažnih invalida” kako zloupotrebljavaju označena parking mjesta na području Općine Kakanj.

?

Zakonski kako to opravdanost zahtijeva iz Policije nam tvrde da je najpravičniji način da se evidencija veže uz broj rješenja iz iskaznice. Može biti zloupotreba, kao što ih ima i sada, ali na osobama s invaliditetom da je da vode računa o tome da se iskaznice ne zloupotrebljavaju, jer oni i sami to trpe pa počesto i nemaju gdje prakirati svoje auto, jer upravo oni  koji nisu invalidi uzurpiraju da mjesta.

Ovakve Odluke ili rješenja bi trebale da se donose sa osobama s invaliditetom i da se u buduće donesu konkretna rješenja o načinu rješavanja besplatnog parkiranja, i da se “omogućava se pravo autu, a ne osobi”.

Neki od službenika policije koji su evidentirali ove probleme apeluju na građane da ne zloupotrebljavaju parking mjesta za invalide u Kaknju i da će na uvid morati imati iskaznicu kao i potvrdu o invalidnosti jer u protivnom će platiti drastičnu kaznu.

Kakanjinfo.com