POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

9e3471bff6d99a57bfa0fe5c7e679a5c_L

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pokrenulo je aktivnosti na izradi Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Nacrt zakona je upućen u javnu raspravu u Federaciji Bosne i Hercegovine s ciljem davanja prijedloga, primjedbi i sugestija zainteresiranih strana.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, organizira Javnu raspravu o ovom zakonu.

Pozivamo sve zainteresirane da učestvuju u Javnoj raspravi koja je zakazana za srijedu 24.08.2016. godine, u zgradi Vlade Zeničko-dobojskog kantona u sali 301, sa početkom u 10 sati.

Navedeni Nacrt Zakona možete preuzeti u prilogu.

Na Javnu raspravu pozivamo i sve zainteresovane, koji smatraju da mogu dati svoj doprinos ovoj izuzetno važnoj temi.