Predsjedništvo BiH o Siriji: Zaustaviti stradanje civila

large-1

Povodom teške humanitarne situacije u Siriji, a posebno u Halepu, Predsjedništvo BiH izražava žalјenje i duboku zabrinutost zbog stradanja stanovništva.

Predsjedništvo BiH poziva sve strane da se suzdrže od napada i pridržavaju se normi međunarodnog humanitarnog prava. Bilo koja strana koja svojim djelovanjem uzrokuje stradanje nedužnih civila treba da bude procesuirana u skladu s odredbama humanitarnog prava.

Pozivamo sve strane da učine napor kako bi bilo zaustavlјeno stradanje civilnog stanovništva, te osigurana potpuna zaštita i pomoć.