PREDSTAVNICI POLJSKE KOMPANIJE ECON NA SASTANKU KOD MINISTRA ŠABANIJA: RAZMATRANE STRATEGIJE ZA EFIKASNO SORTIRANJE I ODVOZ OTPADA

U kabinetu ministra prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona Adnana Šabanija, održan je sastanak sa direktorom poljske kompanije Econ Maciejom Bodnarom i njegovim timom eksperata iz oblasti vezanih za upravljanje otpadom.Sastanak je organizovan na inicijativu zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Alena Kapkovića, s ciljem razmatranja ključnih pitanja u vezi sa upravljanjem otpadom, reciklažom i obnovljivim izvorima energije.

Jedan od ključnih aspekata razgovora bio je na iskustvu kompanije “Econ” u povezivanju sa EU fondovima. Predstavnici kompanije su istakli svoju spremnost da podijele stručnost i pruže podršku ministarstvu u apliciranju za sredstva koja su dostupna putem EU fondova.

Razmatrane su strategije za efikasno sortiranje i odvoz otpada, kako bi se smanjio negativan uticaj na okoliš i stvorili uslovi za održivije upravljanje resursima.

Ministar Šabani izrazio je zadovoljstvo zbog konstruktivnih razgovora i naveo je kako će ministarstvo nastaviti ulagati napore za daljnu saradnju s kompanijom “Econ” kako bi se implementirale najbolje prakse i postigli konkretni rezultati u oblasti ekologije.

Grupacija Econ na tržištu je prisutna od 1998. godine, a godišnje upravlja s više od 800 hiljada tona otpada.

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline