Premijer Miralem Galijašević održao sastanak sa predstavnicima rudnika

U uredu Miralema Galijaševića, premijera Zeničko-dobojskog kantona održan sastanak sa predstavnicima tri rudnika s područja Kantona: RMU Breza, RMU Kakanj, RMU Zenica na temu: Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje i koncesione naknade.

Pored direktora sva tri rudnika, ovom sastanku je prisustvovao i Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju EPBiH te predstavnica Poreske uprave ZDK, kao i direktorica ZZOZDK i ministari za zdravstvo i privredu.

Na sastanku je dogovorno da su rudnici obavezni izmirivati tekuće obaveze za doprinose za zdravstveno osiguranje svojih uposlenika te da se formira radna grupa od predstavnika EP BiH, rudnika i ministarstava koja će analizirati i predložiti način izmirenja dosadašnjih dugova rudnika po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, saopšteno je iz Press službe Vlade kantona.

Obaveze po osnovu zdravstvenog osiguranja za ovu godinu, za mjesec januar jedino je izmirio Rudnik Kakanj, a  prema  najavama, i uz svaku narednu isplatu plaća, obaveze po osnovu poreza i doprinosa ovaj Rudnik će također redovno izmirivati.