Preventivno.ba – Prvi edukativni web portal u ZDK ovisnostima KOCKE, NARGILE, ALKOHOLA, DROGE I PUŠENJA CIGARETA

Obitelj, škola i društvo u cjelini ne mogu sasvim zaštiti djecu i mlade od droga i drugih sredstava ovisnosti. Zato je potrebno uključivanje i suradnja javnih institucija, organizacija civilnog društva i cjelokupne lokalne zajednice u preventivni rad s djecom i mladima kako bi im pružili i omogućili razvoj i odgoj koji će im omogućiti da prema svemu što ih okružuje pa tako i prema drogama i sredstvima ovisnosti stvore razborit odnos i izaberu pravi put u budućnost.

Preventivni programi u ovavkom organiziranju trebaju biti izrađeni s ciljem motiviranja učenika za odabir zdravih stilova života, pravilnog organiziranja slobodnog vremena, razvijanja samopoštovanja i socijalnih vještina. Slijedom navedenog, svrha projekta naziva „NE KOCKAJ SE ZDRAVLJEM I ŽIVOTOM“ i web platforme „PREVENTIVNO.ba“ je prevencija 5 oblika ovisnosti kod učenika, djece i mladih kroz podizanje svijesti o opasnostima sredstava ovisnosti, čiji je krajnji cilj smanjenje broja onih koji se upuštaju u eksperimentiranje s istim. Projekt je podržala Općina Kakanj kkroz program Omladinski transferi 2020.godine a namijenjen svima, a posebno djeci i mladima, te učenicima.

U sklopu projekta sa mladima, učenicima i djecom provedene su online edukacijske radionice i pet socijalizacijskih radionica. Radionice su usmjerene na razvijanje socijalnih vještina, razvijanje samopoštovanja, asertivnosti i samoostvarenja, u svrhu formiranja osobnog stava i odupiranja vršnjačkom utjecaju.

Realizacijom edukativno–informativnih aktivnosti na području općine Kakanj uveliko će se doprinijeti povećanju svijesti javnosti o važnosti i učenju o štetnosti pošasti koje nas okružuju. Ova posebna ONLINE platforma –„PREVENNTIVNO.BA″ obuhvata učenja o pošastima: „KLADIONICA, NARGILA, CIGARETE, ALKOHOL I DROGA „ OVISNOSTI U NAŠOJ ZAJEDNICI. Edukativni projekat prevencije ovisnosti i ukazivanje na pošasti realizuje se putem ove posebne ONLINE web i facebook platforme, specijaliziranih stranica za ovu namjenu.

U cilju informisanja šire mase a posebno kakanjske javnosti o mnogim savremenim metodama, mogućnostima i problemima pošasti (KLADIONICA, NARGILA, CIGARETE, ALKOHOL I DROGA) koji je uveliko prisutan, kroz dvosmjernu komunikaciju sa korisnicima: učenicima,djecom, mladima ali i građanima pružamo mogućnost otvorenog sudjelovanja.

DOPRINOS
Projekt doprinosi unapređenju učenja, podstiče na podizanje svijesti o štetnostima poroka ili pošasti, edukuje o pošastima u lokalnoj zajednici te uključuje stanovništvo na način koji uvažava i doprinosi jednakim mogućnostima, promiče načela dobrog upravljanja i saradnju s civilnim društvom. Ova On line platforma je savremen idealan web prostor da se na jednom mjestu predstavi ovaj cjelokupan projekat koji uključuje od jednog do neograničenog broja korisnika i na taj način dvosmjerno komunicira sa javnošću, koordinirano sa institucijama, ministarstvima, školama, djeci, mladima kao i samim korisnicima na savremen digitalni način ali i direktnom komunikacijom.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

KO?

Udruženje „Omladinski kulturni centar Kakanj“, „Općina Kakanj“ i partneri.
Udruženje OKC KAKANJ već punih pet godina kroz razne projekte i programske aktivnosti u školama u Kaknju a sada i na području ZDK radi na zajedničkoj edukaciji i prevenciji O ŠTETNOSTI UTICAJA KLADONICA/KOCKE a sada i drugih POROKA  (NARGILA, ALKOHOL, CIGARETE I DROGA) na njihove ličnosti i porodice kroz čije je višegodišnje aktivne radionice prošlo na stotine djece i mladih.

Konkretno o tome koja rizična ponašanja i ovisnosti srednjoškolci, djeca i mladi prepoznaju kod drugova, drugih osoba, iz prikaza je jasno da su vodeći poroci: kladionica, nargile, alcohol, droga i pušenje cigareta, te još internetu i video-igricama koji ne zaostaju.

ŠTO?

Realizacijom edukativno–informativnih aktivnosti na području općine Kakanj, ZDK I šire doprinijeti će se povećanju svijesti javnosti o važnosti i učenju o štetnosti pošasti koje nas okružuju. Ova posebna ONLINE platforma –„PREVENTIVNO.BA) obuhvata učenja o pošastima: „KLADIONICA, NARGILA, CIGARETE, ALKOHOL I DROGA „ OVISNOSTI U NAŠOJ ZAJEDNICI. Edukativni projekat prevencije ovisnosti i ukazivanje na pošasti realizuje se putem ove posebne ONLINE web i facebook platforme, specijaliziranih stranica za ovu namjenu.

KAKO?

Realizacijom projekta nastojat će se dodatno osvijestiti I animirati cjelokupna društvena i lična edukacija od štetnih pošasti ili poroka koji vrebaju, te kroz edukaciju, razvijanje, promjenu svijesti nastoji se ukazati važnost sprječavanja daljeg propadanja mladih ličnosti kroz virus poroka uz očuvanje zdravlja i zaštite porodica i našeg društva.

ZAŠTO?

Nastojati će se izgraditi i edukativno pojačati već animirana svijest i razumijevanje lokalnog stanovništva o potrebi zaštite svojih porodica, djece I lokalne zajednice te time zanemariti pretpostavku da ove pošasti nemaju propadajući, nego sigurno razarajući uticaj na društvo i da su dostupni danas svakom čovjeku pa i djetetu, što je velika opasnost. Prevencija, edukacija, monitoring i stalna dvosmjerna komunikacija na ovu temu je najbolji način a pogotovo komunikacija putem Online platforme na dugoročniji i kvalitetniji način kakvu sada kreiramo je višestruka i dvosmjerna, potpuno transparentna. Smanjen broj ovisnika u Kaknju – što će biti evidentno kroz službe kako društvene tako i zdravstvene, manji broj ovisnika putem razvijanja svijesti kao najboljeg recepta. Veći broj djece koji se poslije naših aktivnosti okrenuo sportskim i drugim hobijima ili slobodnim aktivnostima.

KOME?

Glavni zadatak je ciljnim skupinama usaditi osjećaj da se odgovornim postupanjem, animiranjem, ukazivanjem i učenjem drugih, mogu čini nešto veoma dobro za sve sadašnje i buduće generacije i svoju lokalnu zajednicu u očuvanju svoje sredine i svojih porodica.

ČEMU?

Naime, kako je cilj projekta educirati, animirati i informisati ciljne skupine o načinima suzbijanja, štetnosti i sprječavanja korištenja ovih poroka kao i mogućim posljedicama na društvo a trenutno među ciljnim skupinama postoji utjecaj prevladavajućih navika u porodici, lokalnoj zajednici i među prijateljima koji kooriste ili ne neke od poroka, očekuje se da će se realizacijom ovih aktivnosti a kroz projekat utjecati na promjenu postojećih navika ciljnih skupina o porocima. Navedene promjene u svijesti doprinijet će očuvanju njihovih porodica, zdraviji život i smanjenu mogućnost da se desi neki tragičan trenutak poput invaliditeta ili čak smrti.

PR OKC KAKANJ