Primjeri uspješne privatne inicijative u Kaknju (serijal priča): Kako su počeli kakanjski privredni subjekti i kako su postali preduzeća koja uživaju veliki ugled u poslovnom svijetu

tg2-300x197

Proizvodno, trgovinsko i transportno društvo “Trgošped” d.o.o. Kakanj je organizacija u privatnom vlasništvu, sa sjedištem u Kaknju, Ulica branilaca. Preduzeće je osnovano i pravno registrovano 20.jula 1990. godine. Svoju djelatnost “Trgošped” je započeo sa 2 kamiona, skladištem građevinskog materijala i sa 6 stalno uposlenih radnika.

Poslovne djelatnosti “Trgošpeda” širile su se postepeno od osnivanja firme. Izgrađena je benzinska pumpa, osnovana je građevinska operativa, investirana su značajna sredstva u kupovinu cisterni, teretnih vozila i građevinskih mašina, pokrenuta je proizvodnja tehničkog kamena, betona i asfalta…

U 2011.godini preduzeće “Trgošped” je otvorilo Baucentar – maloprodaju sa širokom ponudom građevinskog materijala, a u blizini ovog objekta izgrađena je i benzinska pumpa.

U junu 2013.godine izgrađena je i treća benzinska pumpa koja se nalazi u Ulici branilaca u Kaknju, tik uz novu poslovnu zgradu ovog preduzeća.

U septembru 2013.godine u blizini Baucentra otvoren je Vrtni centar koji predstavlja jedinstveno mjesto u gradu za hobiste i profesionalce u poljoprivredi.

Danas “Trgošped” ima 188 stalno uposlenih radnika i ima tendenciju stalnog rasta. Osnovne djelatnosti preduzeća su izgradnja i održavanje puteva, maloprodaja i veleprodaja građevinskih materijala, nafte i naftnih derivata, te transport.

Izvor informacija: www.trgosped.ba

trgosped-1 tg1 baza-i-betonara-1024x768