Proglašeno stanje tehničko-tehnološke nesreće zbog taložnice “Bijelo more”

Općinski štab civilne zaštite (OŠCZ) Lukavac donio je na jučerašnjoj sjednici Odluku o proglašenju stanja tehničko-tehnološke nesreće zbog incidenta na taložnici “Bijelo more” preduzeća “Sisacam Soda Lukavac” koji je prouzrokovao zagađenje okolnog zemljišta i rijeke Spreče.

Također, jučer je održana vanredna sjednica Kantonalnog štaba (KŠ) CZ Tuzla kojoj su, osim članova KŠCZ prisustvovali i načelnici i predstavnici OŠCZ Lukavac, Gračanica i Doboj Istok, predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save te predstavnici Javne uprave Vode Srpske Bijeljina i Republičke uprave CZ Bijeljina, kao i predstavici firme “Sisacam Soda Lukavac” i Sportskog ribolovnog društva “Smuđ”.

Na sjednici je analizirana situacija na taložnici “Bijelo more”, a nakon obilaska lokacije definirani su zaključci kojim se zadužuje “Sisecam Soda Lukavac” da svim relevantnim subjektima dostavi podatke u vezi s incidentom na spomenutoj taložnici te preduzme mjere u skladu sa Operativnim planom za incidentna zagađenja, Planom sprječavanja nesreća većih razmjera i Spoljnim planom intervencije.

Menadžmentu “Sisecam Soda Lukavac” naloženo je da ubrza proces primjene novog tipa taložnika koji bi spriječio nastanak sličnih akcidentih situacija, piše Fena.

Također, potrebno je da Federalni vodni inspektor odredi sanacione mjere ili predloži Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremu i provedbu sanacijskog programa.

Osim navedenog, zakljčcima se zadužuju Agencija za vodno područje rijeke Save ili pravna osoba određena Planom upravljanja vodama da preduzmu mjere za otklanjanje ili sprječavanje zagađenja. To znači preduzimanje svih mjera za svođenje posljedica štetnih po okoliš na najmanju moguću mjeru, u skladu Operativnim planom mjera Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo u slučaju vanrednih i incidentnih zagađenja.

Načelnici općina Lukavac, Gračanica i Doboj Istok trebaju pokrenuti inicijativu prema Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH (FBiH) s ciljem dobijanja pomoći za sanaciju posljedica akcidenta na taložnici “Bijelo more”.

Kantonalna uprava civilne zaštite treba prikupiti sve informacije o nastalom događaju i preduzetim mjerama od nadležnih subjekata i sačiniti informaciju koju treba dostaviti institucijama u FBiH i Republici Srpskoj, navedeno je u Redovnom izvještaju Federalne uprave civilne zaštite o stanju u FBiH.