Projekti: Cilj utopljavanje i uređenje kakanjskih solitera

Cilj je toplotno izolirati i ofarbati solitere, a potom i druge zgrade i kuće kroz javne pozive i učešće vlasnika stanova/kuća. Radi se o projektu koji će pokazati postojeće stanje i gubitke energije u soliterima

U toku su završne aktivnosti na izradi elaborata o energetskom pregledu za višestambene objekte soliter 1, soliter 2 i soliter 3.

Radi se o projektu koji će pokazati postojeće stanje i gubitke energije u soliterima.

Projekat će dati smjernice za provođenje najefikasnijih aktivnosti na projektima energetske efikasnosti, količine i cijenu potrebnih radova, te uštede koje bi se ostvarile provedenim aktivnostima.

Ove aktivnosti Općina Kakanj će finansirati vlastitim sredstvima, ali će biti aplicirano i na sredstva sa viših nivoa vlasti.

“Naš cilj je postići visoke standarde energetske efikasnosti u Kaknju, a time povećati i kvalitet života građana općine Kakanj. Utoplili smo veliki broj javnih objekata u Kaknju, a sada idemo dalje”, rekao je načelnik Nermin Mandra.