Prva tačka dnevnog reda pete sjednice OV Kakanj – RMU „Kakanj“ o stanju klizišta na području Ribnice.

Kolegij Općinskog vijeća održao je 20.02.2017.godine sjednicu na kojoj je razmatrao zahtjev MZ Nažbilj, zapisnik MZ Kakanj I, upit Poreske uprave F BiH o odluci o finansijskoj konsolidaciji i dopis “Euro-Group” d.o.o. Kakanj.

U vezi zahtjeva MZ Nažbilj, Kolegij je odlučio da se isti proslijedi Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj uz obavezu Zavoda da o poduzetim aktivnostima izvijesti Kolegij.

Zapisnik MZ Kakanj I i upit Poreske uprave F BiH o odluci o finansijskoj konsolidaciji su primljeni k znanju a dopis “Euro-Group” d.o.o. Kakanj je proslijeđen Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i Službi za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina kako bi, nakon razmatranja predmetnog dopisa, Općinskom vijeću  dostavili prijedlog akta do  27.02.2017.godine kad je planirana 5. redovna sjednica Vijeća.

Također, usaglašeno je da se u dnevni red sjednice kao prva tačka dnevnog reda uvrsti i informacija    RMU „Kakanj“ o stanju klizišta na području Ribnice.