RASPISAN KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA O.Š “HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ” KAKANJ

U utorak u nezavisnim novinama Naša Riječ u broju; 3899, od 30.05.2017.godine objavljen je konkurs za izbor i imenovanje n poziciju direktora O.Š. “HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ”.