Realizacija postignutog Sporazuma Općine Kakanj i Hidrogradnje u “stečaju”

Održavanje ceste kroz naselje Malješ i utvrđivanje stanja nekretnina su aktivnosti koje slijede poslije dogovora kojeg su postigli Općina Kakanj i Hidrogradnja d.o.o. u stečaju

Načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo održao je sastanak s predstavnicima firme “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo u stečaju kako bi se započelo s rješavanjem nekoliko otvorenih pitanja u odnosima između Općine Kakanj i ovog privrednog kolektiva u čijem sastavu djeluje Kamelom “Greben” Kakanj.

Nakon razgovora definisana su tri važna zaključka.
-Predstavnici firme „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo (u stečaju) i Općine Kakanj – Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina će u roku od 30 dana održati sastanak u zgradi Općine Kakanj radi utvrđivanja i identifikacije nekretnine u katastarskom operatu, a koje su u vlasništvu/posjedu firme „Hidrogranja“ d.d. Sarajevo (u stečaju);
– Izraditi sporazum kojim će se definirati prava i obaveze Općine Kakanj i firme Hidrogradnja d.d. Sarajevo (u stečaju), a u vezi održavanja ceste kroz naselje Malješ, općina Kakanj;
-U roku od 30 dana predstavnici Općine Kakanj i firme „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo (u stečaju) će održati sastanak u vezi zemljišta u posjedu i vlasništvu firme „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo (u stečaju) na području općine Kakanj, a koje se može ponuditi investitorima za gradnju.