Rezultati pojačanih aktivnosti policije u Olovu na sprečavanju bespravne sječe šume

dsc_0042_images_slike_saopcenja_oktobar_2016_thumb_medium420_300

U proteklom periodu, policijski službenici Policijske stanice Olovo su intenzivirali aktivnosti na sprečavanju bespravne sječe šume, kojom prilikom je ostvarena dobra saradnja sa Kantonalnom upravom za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona-Odjeljenjem Olovo, kao i sa federalnim i kantonalnim inspekcijskim službama, što je rezultiralo pečaćenjem velikog broja nelegalnih pilana, te smanjenjem broja nezakonitih aktivnosti u oblasti zaštite šumskih resursa na području općine Olovo.

DSC 0027 

U dosadašnjem periodu 2016. godine, od strane policijskih službenika Policijske stanice Olovo, izvršena je kontrola 117 motornih vozila po akciji „Šuma“, gdje je u 17 slučajeva utvrđeno da se radi o transportu drvnih sortimenata, bez potrebne propratne dokumentacije. U 14 slučajeva radilo se o kontroli traktora i kombi vozila koja su vršila prijevoz ogrjevnog drveta i celuloznog drveta u ukupnoj količini od 56 kubnih metara drveta.

U takvim slučajevima vozila su isključivana iz saobraćaja, a drvnu masu su preuzimali predstavnici Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona-Odjeljenje Olovo, koja je deponovana kod Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona, P.J. „Šumarija“ Olovo, a protiv počinilaca su poduzete zakonom predviđene mjere i radnje. U preostala 3 slučaja radilo se o prijevozu oblog tehničkog drveta u ukupnoj količini od 34,77 m3, gdje je utvrđeno da se radilo o krivičnim djelima šumske krađe, te je od strane policijskih službenika izvršeno privremeno oduzimanje drvne mase i procesuiranje počinilaca.

DSC 0045 DSC 0067

DSC 0134 DSC 0159

U protekla dva mjeseca, u suradnji sa Kantonalnim tužilaštvom Zeničko-dobojskog kantona, uz prethodno pribavljenu naredbu Općinskog suda u Visokom, policijski službenici Policijske stanice Olovo su izvršili privremeno oduzimanje sredstava koja su korištena za izvršenje krivičnih djela šumske krađe i to: dva teretna motorna vozila (jedno vozilo sa dizalicom za utovar trupaca i jedno namjenski prepravljeno terensko motorno vozilo) i jednu motornu pilu, dok je u toku procedura za dobijanje naredbe za privremeno oduzimanje dvije radne mašine (traktori sa prikolicama). Prilikom provođenja navedenih službenih radnji, zbog počinjenih krivičnih djela “Šumska krađa” i “Sprečavanje službene osobe u obavljanju službene radnje” iz člana 358. KZ F BiH, lišena su slobode tri lica.

DSC 0086

DSC 0097

DSC 0120

DSC 0123

Policijska stanica Olovo će i u narednom periodu nastaviti sa naznačenim aktivnostima, u suradnji sa Kantonalnim tužilaštvom Zeničko-dobojskog kantona, sa ciljem sprečavanja nezakonite sječe šume i prometovanja drvnih sortimenata.

 

Odsjek za odnose s javnošću, analitiku i planiranje