Robna pijaca premještena na novu lokaciju, u blizini JU KSC Kakanj i Gimnazije “Muhsin Rizvić” Kakanj, te kod OŠ “Hamdija Kreševljaković”, ugrađeni podzemni kontejneri

3

U subotu, 17. septembra 2016.godine, Odsjek za inspekcije Općine Kakanj realizirao je akciju spečavanja prodaje na nedozvoljenim mjestima, a posebno na staroj lokaciji pijace tj. na prostoru parkinga kod Doma kulture, ali i na trotoarima i okolnim zelenim površinama oko Čaršijske džamije i Muzeja Kaknja.

Zabilježeno je nekoliko fotografija ovog prostora koji je donedavno subotom izgledao potpuno drugačije. U blizini Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj i Gimnazije “Muhsin Rizvić” Kakanj, te kod OŠ “Hamdija Kreševljaković”, ugrađeni su i podzemni kontejneri čime je ovaj prostor dobio novu estetsku dimenziju.

np1np2

 

 

 

np5

Zabilježeno u subotu, 17. septembra 2016.godine

Robna pijaca u Kaknju se nalazi na novoj lokaciji – u krugu “Centrotransa”, u ulici Sedme muslimanske viteške oslobodilačke brigade, u blizini lokaliteta Stara jama.

Svake subote, ali i drugim danima, pojačane inspekcijske snage će, uz pomoć policije, spriječiti svaki oblik prodaje izvan kruga robne pijace na novoj lokaciji, kao i svaki oblik prodaje na staroj lokaciji robne pijace, te na okolnim trotoarima i zelenim površinama oko Čaršijske džamije i Doma kulture, sahat-kule…

Svi oni koji budu vršili prodaju na ovim nedozvoljenim mjestima bit će kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 500 KM, te oduzimanjem robe koja bude zatečena na nedozvoljenim mjestima. Za odlaganje ove robe općinska inspekcija je pripremila poseban depo.

Za sve prodavače koji budu vršili prodaju robe na novoj lokaciji pijace omogućeno je da svoja vozila nakon istovara robe vrate do parkinga na staroj lokaciji pijace kod Doma kulture, te na tom mjesto besplatno parkiraju, a sve u cilju da se izbjegne saobraćajna gužva na novoj lokaciji pijace.

Tekstilna pijaca se do sada nalazila na parkingu u blizini Doma kulture Kakanj i Osnovne škole “Hamdija Kreševljaković”. Prostor ove pijace subotom se širio na površine oko Čaršijske džamije, Doma kulture, sahat-kule, na pločnike i travnjake, što je dovodilo do devastacije prostora u smislu uništavanja zelenila, ostavljanja velikih količina smeća, velikih gužvi…