SAOPĆENJE SA 15. (HITNE) SJEDNICE SKUPŠTINE

Dana 09.10.2023. godine, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je održala 15. (hitnu) sjednicu koja je sazvana na osnovu Inicijative grupe od 20 poslanika 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (nova skupštinska većina). Pošto se radi o hitnoj sjednici Skupštine, na samoj sjednici je predložen i utvrđen dnevni red od dvije tačke dnevnog reda.

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine.
  2. Upoznavanje sa dostavljenim Prijedlogom za glasanje o nepovjerenju Vladi Zeničko-dobojskog kantona, zaprimljenog dana 04.10.2023. godine i donošenje Zaključka o utvrđivanju roka u kojem će se na dnevni red sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona staviti „Prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vladi Zeničko-dobojskog kantona“.

U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine koju je utvrdila Komisija za izbor i imenovanja na svojoj 16. sjednici održanoj dana 09.10.2023. godine nakon razmatranja dostavljenog prijedloga Kluba poslanika Bošnjaka kojim se predlaže drugi/novi kandidat navedenog Kluba naroda na mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, nakon čega je isti Prijedlog odluke uputila u skupštinsku proceduru.

Nakon što je Skupština Kantona donijela navedenu Odluku i time potvrdila drugog/novog kandidata navedenog Kluba naroda za mjesto predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, u pauzi sjednice proveden je postupak izbora novog predsjedavajućeg Skupštine, kojom prilikom je za novog predsjedavajućeg Skupštine izabran poslanik Skupštine Ćazim Huskić.

U toku trajanja sjednice, prvo je poslanik Skupštine Dejan Kovačević podnio ostavku na mjesto predsjedavajućeg Skupštine, a kasnije je i poslanica Skupštine Behija Kulović podnijela ostavku na mjesto zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru druge tačke dnevnog reda Skupština Zeničko-dobojskog kantona je donijela zaključak  kojim se utvrđuje da će se sjednica Skupštine na kojoj će se razmatrati “Prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vladi Zeničko-dobojskog kantona” održati u roku od 48 sati po završetku 15. (hitne) sjednice Skupštine održane 09.10.2023. godine.

Stručna služba Skupštine ZDK