SAOPĆENJE SA 16. (HITNE) SJEDNICE SKUPŠTINE

Dana 11.10.2023. godine, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je održala 16. (hitnu) sjednicu koja je sazvana na osnovu Inicijative grupe od 20 poslanika 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (nova skupštinska većina). Pošto se radi o hitnoj sjednici Skupštine, na samoj sjednici je predložen i utvrđen dnevni red sa jednom tačkom dnevnog reda.

  1. Prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru rasprave po ovoj tački dnevnog reda premijerka Amra Mehmedić je prezentirala informaciju o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona u periodu 23.12.2022.- 10.10.2023. godine, nakon čega je Skupština zaključkom usvojila Prijedlog grupe poslanika 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za glasanje o nepovjerenju kao osnovan i izglasala nepovjerenje Vladi Zeničko-dobojskog kantona, koji stupa na snagu odmah.

Stručna služba Skupštine ZDK