SAOPĆENJE SA 18. SJEDNICE SKUPŠTINE

Dana, 26.10.2023. godine održana je sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrana jedna tačka prethodno utvrđenog dnevnog reda.

U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština Zeničko-dobojskog kantona, donijela je Odluku o potvrđivanju Vlade Zeničko–dobojskog kantona, koja stupa na snagu danom donošenja, a članovi, odlukom, potvrđene Vlade su:

 • Nezir Pivić, premijer Zeničko-dobojskog kantona,
 • Emir Vračo, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova,
 • Nebojša Nikolić, ministar Ministarstva za pravosuđe i upravu,
 • Dženana Čišija, ministrica Ministarstva finansija,
 • Samir Šibonjić, ministar Ministarstva za privredu,
 • Adnan Šabani, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline,
 • Antonio Šimunović, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
 • Adnan Sirovica, ministar Ministarstva za boračka pitanja,
 • Aida Salčinović, ministrica Ministarstva zdravstva,
 • Mirza Mušija, ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i
 • Jasmin Čajić, ministar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i

Ova odluka je proizašla iz aktivnosti nove parlamentarne većine u Skupštini Kantona koja je provela neophodne aktivnosti i procese dogovora oko predlaganja novog kandidata za premijera Zeničko-dobojskog kantona i predlaganja kandidata za nove ministre u Vladi Kantona.

Nakon što su članovi novoformirane Vlade Kantona pristupili činu davanja svečane izjave, predsjedavajući Skupštine je čestitao Neziru Piviću na preuzimanju prava i dužnosti premijera Kantona, kao i svim ministrima na imenovanju u sastav nove Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Također se zahvalio prethodnoj Vladi Kantona predvođenoj premijerkom Amrom Mehmedić i svim ministrima na dosadašnjoj saradnji i poželio im zdravlje i sreću u životu i budućem radu.

Stručna služba Skupštine ZDK