SAOPĆENJE SA 45. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Dana, 30.05.2022. godine održana je 45. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je na dnevnom redu imala sedam tačaka dnevnog reda.

Kantonalna Skupština je u okviru procedure za donošenje federalnih zakona Zaključkom utvrdila svoje mišljenje povodom dostavljenog Nacrta Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine. Utvrđeno mišljenje je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje skupštinske Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije. Utvrđeno mišljenje Skupštine će zajedno sa svim pomenutim aktima, kao i sa svim primjedbama, prijedlozima i sugestijama zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona iznesenih tokom vođenja rasprave o Nacrtu Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine u vidu izvoda iz transkripta sa 45. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, biti dostavljeno zajedno sa ovim Zaključkom Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U okviru druge tačke dnevnog reda danas je Skupština donijela Odluku o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Tjelesni odgoj i sport, prvog ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku o pokretanju studijskog programa Tjelesni odgoj i sport, prvog ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Prije otvaranja rasprave o trećoj tačci dnevnog reda „Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona“, resorni ministar je u ime Vlade Kantona, u svojstvu predlagača, istu povukao.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda Skupština je dala saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu. U izvještaju su dati prikazi finansijskog poslovanja u 2021. godini u kojoj je Zavod ostvario višak prihoda nad rashodima u iznosu 160.286 KM sa ukupnim prihodima koji su iznosili 20.301.406 KM i rashodima od 20.141.120 KM.

Do kraja 45. sjednice Skupština je razmatrala i Zaključcima prihvatila slijedeće izvještaje:

  • Izvještaj o radu Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.
  • Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.
  • Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za 2021. godinu.

Stručna služba Skupštine ZDK