Sedmedin Amiđić (DF) kandidat za načelnika u Kaknju

Na zadnjoj održanoj sjednici OO DF Kakanj donesena je jednoglasna odluka da kandidat ispred DF Kakanj za općinskog načelnika bude Sedmedin Amiđić, aktuelni zastupnik u Skupštini ZE-DO kantona.

DF- Amiđić spremni za političku utakmicu
Demokratska fronta je u fazi kada ima dosta predloženih kandidata za Listu općinskog vijeća, kao nosilac liste pominje se Adnan Čobo, bivši kandidat za načelnika u Kaknju i sada se ide u definisanje konačnog odabira kandidata. Njihov je osnovni kriterij jaka građanska opcija, pri čemu će zadovoljiti statutarne postulate da lista mora biti odraz ravnopravne nacionalne strukture i sposobnih kandidata uz zastupljenost spolne, starosne i teritorijalne pripadnosti.

Zvanično imaju kandidata za načelnika i to je Sedmedin Amiđić kao što smo i ranije nagovijestili na portalu. Zanimljivo je da se u aktivnosti DF-a aktivno uključio Mensur Jašarspahić Suri, bivši načelnik Kaknja, koji su rekli: „Spremni smo za poštenu igru i političku utakmicu“.