Septembarske godišnjice: 19. septembra 1994. godine formiran Treći manevarski bataljon Kakanj

P1060961

Prva svečana smotra Trećeg manevarskog bataljona održana je 19. septembra 1994. godine na Ponijerima. Na smotri, tadašnji komandant Trećeg korpusa Sakib Mahmuljin je rekao:

„Vi ste ono što krasi kakanjski narod. Vi ste najhrabriji među hrabrima, vi ste ponos Kaknja. Generacije koje dolaze imat će o kome i čemu da pričaju“.

Treći manevarski bataljon Kakanj činili su najbolji kakanjski borci, prekaljeni u najžešćim borbama na mnogim ratištima. Svoj borbeni put Manevar započinje uspješnim akcijama oslobađanja kota na vozućkom ratištu krajem 1994. i početkom 1995. godine. Nakon toga Manevar učestvuje u akciji deblokade Sarajeva. U ovoj akciji koja se odigrala na padinama Ravnog Nabožića uspješno je probijena neprijateljska linija već u prvom pokušaju. Snage Trećeg manevarskog bataljona tada uspijevaju presječi komunikaciju Srednje – Semizovac.

Manevar je učestvovao i u veličanstvenoj operaciji oslobađanja Vozuće. U ovoj akciji borci Trećeg manevarskog bataljona uspijevaju prvi da se spoje sa snagama Drugog korpusa Armije R BiH odakle se nastavlja oslobodilački pohod prema Ozrenu.

Trećem manevarskom bataljonu odata su brojna priznanja. Izdvajamo dvije pismene pohvale Generalštaba Armije R BiH, jednu od strane Trećeg korpusa, tri pismene pohvale Komande 35. divizije Armije R BiH…

Nakon velike pobjede u akciji oslobađanja Vozuće, u Kaknju je 19. septembra 1995. godine upriličen doček za borce Manevra.

Tačno na prvi rođendan Manevra, u Kaknju je zabilježeno veličanstveno i nezaboravno ozračje. Neviđeni ponos na kakanjske borce odisao je cijelim gradom. Na platou ispred Doma kulture nastupio je orkestar Radija Kakanj, grad je bio na nogama.

P1060960

P1060961

P1060962

Doček u Kaknju upriličen za borce Manevra nakon oslobađanja Vozuće

Pjesmu o Manevru slušajte klikom ovdje

ponijeri3.mbrgod-640x330

Detalj sa obilježavanja godišnjice Manevra na Ponijerima (Arhiv)