Sistem daljinskog grijanja u funkciji, Kakanj nije grad-slučaj

img_6970

Zahvaljujući vrijednom i predanom radu ljudi zaduženih za određene oblasti koje su važne za život u kakanjskoj lokalnoj zajednici, Kakanj nije i nikada, uvjereni smo, neće biti grad-slučaj.

U aktuelnim ekstremno hladnim danima, Kakanj ni u pogledu zagrijavanja daljinskim grijanjem nije grad-slučaj poput nekih drugih sredina iz kojih dolaze alarmantne vijesti.

Istina, problema ima i na kakanjskom sistemu daljinskog grijanja koji je prilično star, ali funkcioniše, ali i daje naznake da se što prije mora rekonstruisati što će i biti urađeno u budućem periodu i to je prioritet.

Zahvaljujući radnicima “Grijanja” u Kaknju nema gomilanja bukovine oko zgrada kao u jednom od gradova srednje Bosne. U Kaknju nije na – 20 stepeni Celzijusa ispao cijeli sistem grijanja kao u nekim drugim sredinama.

Razumijemo da ima nezadovoljnih jer ekstremne situacije se ne bi nazivale ekstremnim da je moguće osigurati normalno funkcionisanje u procentu od 100 %.

Ali treba znati i vrednovati činjenicu da radnici “Grijanja” na – 20 stepeni Celzijusa, u oblaku pare, u hladnoj, smrznutoj i parom i znojem natopljenoj radnoj odjeći saniraju stare dotrajale cijevi i puknuća, da vare u blatnjavim i hladnim kanalima, da vise sa mostova i da se snalaze kako znaju i umiju, a sve sa ciljem da sistem funkcioniše…

Zato im iskazujemo podršku u njihovoj borbi i zalaganju da u teškim okolnostima sistem grijanja bude u pogonu.