Skupština KS izglasala da se zatvore i kladionice! – 29 glasova “za”

DF je na usvajanje stavio zaključak u kojem se traži od Vlade Kantona Sarajevo i Kriznog štaba KS hitno zatvaranje kladionica

Zastupnik Demokratske fronte Sead Milavica je ispred Kluba DF-a u Skupštini KS predložio da, poput ugostiteljskih objekata, budu zatvorene i kladionice što je naišlo na odobravanje zastupnika.

S obzirom na epidemiološku situaciju u Kantonu Sarajevo donesene su strožije mjere prilikom čega je zabranjen rad ugostiteljskim objektima, no mnogi smatraju da su i objekti priređivača igara na sreću žarišta zaraze poput kafića i restorana.

Zbog toga, DF je na usvajanje stavio zaključak u kojem se traži od Vlade Kantona Sarajevo i Kriznog štaba KS hitno zatvaranje kladionica.

Nekoliko zastupnika je pitalo na koji način Milavica smatra da to treba biti riješeno u pogledu isplaćivanja obeštećenja i koliko misli da bi to moglo koštati vladu.

Neka od pitanja koja su postavljena na sjednici su i “Da li treba na isti način ih zatvoriti kao i ugostitelje?”, “Je li ovo znači da će vlada morati platiti minimalne plate uposlenicima iako njihovi vlasnici ne plaćaju porez državi?”.

Sead Milavica im je na to pak odgovorio da je u ovom momentu zbog zdravlja građana najpametnije zatvoriti kladionice i obeštetiti isključivo radnike.

Nakon toga je prijedlog usvojen u večernjim satima na Hitnoj sjednici Skupštine KS. 29 glasova za.