Skupština ZDK planira uvođenje “e-parlamenta”

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak prezentirao je danas planirane aktivnosti za unapređenje uslova za rad zatupnika i predstavnika medija u praćenju rada sjednica kantonalne skupštine, koje podrazumijevaju modernizaciju skupštinske dvorane i racionalizaciju u radu.

 

Prema njegovim riječima, Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona donio je jednoglasnu odluku o rekonstrukciji skupštinske dvorane, tokom koje će se izvršiti prilagodba za korištenje tehničke opreme u cilju da se skupštinski rad odvija putem “e-parlamenta”.

Planirano je da se rekonstrukcijom i modernizacijom postigne veća efikasnost i funkacionalnost u radu uz značajne finansijske uštede na kopiranju i distribuciji materijala.

“Jedna od novina je i uvođenje info-video servisa, kojim bi se omogućilo da sve aktivnosti Skupštine imaju pravovremenu dostupnost putem zvaničnog portala Kantona, a ne kao što je to sada slučaj putem televizijskih kuća i to nekoliko dana kanije. Na ovaj način bi se istovremeno ostvarile značajne uštede u budžetu”, kazao je predsjedavajući skupštine ZDK Jasmin Duvnjak.

Dosadašnji troškovi na kopiranju i distribuciji materijala, na godišnjem nivou, iznose oko 70.000 KM, a uvođenjem informatičke opreme ostvariti će se značajne uštede u budžetu. Rekonstrukcija skupštinske dvorane i poboljšanja uslova za rad medijskih timova trebala bi da se obavi za tridesetak dana, a radovi će koštati oko 65.000 KM.

Planirano je da se iz sredstava, kojima su do sada plaćane usluge snimanja, distribucije i emitovanja snimaka sa sjednica kantonalne skupštine, usmjere na realizaciju projekata iz oblasti medijskog praćenja i saradnje ministarstava ZDK.

Govoreći o usvojenom Zakonu o platama i naknadama u organima kantonalne vlasti Duvnjak je istakao da je donošenje bila obaveza zbog usklađivanja sa federalnim propisima, koja je kasnila čak osam godina. Usklađivanjem sa federalnim propisima plate će premijeru i ministrima biti manje za deset do 30 procenata, dok će nižerangiranim uposlenicima biti nešto povećane, ali će se na globalnom nivou ostvariti budžetska ušteda od oko 1,5 miliona KM.