Skupština ZDK, usvojeni rebalans budžeta za 2016. i Nacrt budžeta za 2017.

567a73a9-80dc-4464-9f19-37990a0a0a64-skupstina12-718x446

Zasjedala Skupština ZDK, usvojeni rebalans budžeta za 2016. i Nacrt budžeta za 2017. – Skupština Zeničko dobojskog kantona je na jučerašnjoj sjednici prihvatila rebalans ovogodišnjeg budžeta, te Nacrt budžeta za 2017. godinu.

Rebalans budžeta proistekao je zbog promjena kako u prihodovnoj tako i rashodovnoj strani,ukazao je resorni ministar Ander Kajić. Razlika u odnosu na planirani budžet iznosi oko 1 milion i 870 hiljada maraka.

Predsjedavajuća Skupštine Draženka Subašić uložila je četiri amandmana na rebalans,pri čemu tri nisu prihvaćena, a od četvrtog je sama odustala, a nakana je bila da se preusmjere sredstva za neke ranjive kategorije, te za obrazovne ustanove.

Kasno popodne otvorena je rasprava o Nacrtu budžeta za iduću godinu, zacrtan na oko 296 miliona maraka, od čega se 4,8 miliona odnosi na pokriće deficita.

sk-bTokom sjednice podršku Nacrtu budžeta iskazali su klubovi SDA i SBB.

Prema riječima Ismeta Sarajlića i Ibrahima Plančića, Vladi se mora dati podrška u cilju dalje stabilizacije prilika u Kantonu.

Nacrtom je predviđeno kreditno zaduženje od oko 30 miliona maraka u idućoj godini. Odgovarajući na prozivke zastupnika SDP-a, Senaida Begića i Muniba Husejnagića, kako je aktuelna Vlada previše kreditno zadužena, ministar Kajić je ustvrdio da to nije tačno, te da Vlada nije ni blizu zakonskog kreditnog limita, kojeg određuje federalni nivo.

U dnevnom redu je bio i na kraju i prihvaćen i Nacrt kantonalnog ekološkog akcionog plana, te Odluka o razrješenju ministra za privredu.

Kao što je poznato, dosadašnji ministar Zvonimir Anđelić, pobijedio je na lokalnim izborima za načelnika općine Usora, a na ovu poziciju, koja pripada HDZ-u dolazi Zlatko Jelić, takođe iz Usore.