Šljivo: Kao i sa MINI HE, mi jesmo za privredu, koja ne smije biti na štetu građana Kaknja!

Kao i sa MINI HE, mi jesmo za privredu, ali ta privreda ne smije biti na štetu građana Kaknja!
ℹSaopštenje povodom opravdane bojazni mještana zbog najave novog miniranja u Kamenolomu Greben: Obustavljeno miniranje!
📢Prije par mjeseci Hidrogradnja je pokrenula aktivnosti na novom miniranju na Kamenolomu Greben. To je bilo u periodu najveće bojazni ljudi od pandemije koronavirusa. Tada je rečeno da se radi o minimalnom miniranju koje navodno neće izazvati nikakve posljedice.
✅Cijeneći tadašnji teški momenat za građane opterećene strahom od pandemije, te uvažavajući opravdani strah da miniranje može izazvati štete na stambenim objektima, te na vodnim objektima „Pitka voda“, Općinski štab civilne zaštite je donio naredbu kojom se naređuje obustava miniranja.
⁉️Neko vrijeme nakon toga prestala je važiti ta naredba. Hidrogradnja je pod tvrdnjom da se miniranje neće osjetiti izvela miniranje. Tada se pokazalo da su strahovi mještana bili opravdani jer je došlo do podrhtavanja tla koje je izazvalo strah kod ljudi.
Ljudi su tada opravdano prostestirali.
⭕Tokom jučerašnjeg dana ponovo su počele pripreme za novo miniranje.
Ponovo je došlo do straha među ljudima pa su se ljudi u znak protesta spontano ponovo okupili kod kamenoloma.
✔Na tu informaciju reagirao sam na način da sam pozvao Ministarstvo privrede ZDK da obustavi dozvolu za miniranje što je na moju intervenciju i učinjeno. Zahvaljujem ministru Zlatku Jeliću na razumijevanju i uvažavanju naših stavova.
↔️Obustavom dozvole sugerisano je da se uspostavi dijalog između Hidrogradnje, predstavnika Općine, nadležnog kantonalnog ministarstva i mještana.
☑Kao načelnik podržavam dijalog, a jedino rješenje koje će biti prihvatljivo je ono kojim će biti zadovoljni ljudi koji žive uz kamenolom jer njihovi životi i sigurnost njihove imovine moraju biti u prvom planu.