Šljivo: Svi mislili da je to nedostižno, ali ministar Bašić je ispunio obećanje

U budžetu za 2020.godinu na početku godine smo planirali 1.000.000KM za hidrotehničke objekte – tada su svi mislili da je to nedostižno, ali ministar Bašić je ispunio obećanje.

✅Istina da ta sredstva neće biti utrošena ove godine, kao ni mnoga druga sredstva iz budžeta 2020., te projekti koji su odobreni, a razlog su svakako tenderske procedure koje odugovlače postupak.

✳Ovih dana ćemo objaviti spisak ugovorenih radova za druge infrastrukturne projekte gdje ćemo navesti ko su izvođači radova – ako vremenski uslovi budu dozvolili isti će biti realizovani, u suprotnom ti ugovori ne mogu biti raskinuti i bit će sigurno realizovani u proljeće naredne godine.👍

Dakle, za ova nova sredstva ovo je idealno vrijeme da se krene sa tenderskim procedurama kako bi se već s proljećem moglo krenuti u realizaciju radova.Ove godine je utrošeno/realizirano nešto više od 400.000KM (od tog miliona), a evo odobreno je još 618.500KM.

ℹProgramom je definisana realizacija sljedećih projekata:Vodovod Zagrađe 220.000 KM;Proširenje vodovodne mreže u MZ Kučići i povećanje kapaciteta izvorišta Mala rijeka (150.000 KM);Kanalizacioni sistem za naselje Čobe (80.000 KM), Kanalizacija u naselju Plandište (76.500 KM);Distributivna mreža u naselju Bijele Vode (70.000 KM), Izrada projekta izgradnje vodovodnog sistema za selo Bištrani (MZ Bištrani);Izrada projekta distributivnog cjevovoda na vodovodu Zagrađe (6.000 KM);Izrada projekta izgradnje kanalizacionog kolektora u naselju Brus (MZ Bukovlje);Izrada projekta izgradnje kanalizacionog kolektora u naselju Aliefendići (MZ Zgošća).