Smeće i otpad na lokaciji Borova u novom naselju Bare

Jedan naš sugrađanin zabilježio je tužan prizor na lokaciji Borovi, prema novom naselju Bare.

Radi se o prizoru koji je nastao kao rezultat bahatog i sramotnog odnosa nesavjesnih ljudi prema okolišu.

Obzirom da na ovom području postoji organizirani odvoz svakodnevnog kućnog otpada, ovdje se najvjerovatnije radi o dovozu otpada traktorima nakon čišćenja podruma, avlija i slično, ali ima i svakodnevnog kućnog otpada. A trebalo je samo malo dalje kabasti otpad iz podruma i avlija odložiti na obližnju gradsku deponiju uz simboličnu naknadu. Moglo se i nešto zaraditi obzirom da “Vodokom” na deponiji otkupljuje otpad koji se može reciklirati.

Zaista je teško shvatiti da ima ljudi koji na ovakav način odlažu otpad.

Neka je na sramotu onima koji čine ovakve stvari!

Savjesne građane pozivamo da prijave ukoliko imaju saznanja o počiniocima ovih i drugih sličnih nečasnih radnji. Ovakve slučajeve će istraživati i sankcionisati i općinska inspekcija i policija. Kazne za počinioce su od 500 do 5.000 KM.