Sutra u Gradskoj biblioteci Kakanj – Stručni skup koji ima za cilj da inicira proces restruktuiranja i rekonceptualizacije ustanova kulture u Kantonu

biblio_strucniskup

Općina Kakanj i Gradska biblioteka Kakanj, ispunjavajući svoje obaveze na realizaciji Strategije, kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona organiziraju Stručni skup, koji ima za cilj da inicira proces restruktuiranja i rekonceptualizacije ustanova kulture u Kantonu.

Cilj ovog stručnog skupa je da se okupe direktori JU u oblasti kulture u ZE- DO kantonu / direktori općih biblioteka, domova kulture i muzeja /, predstavnici NVO, stručnjaci iz istih oblasti, nezavisne „kulturnjake“ …

Najavljeno je da se stručni skup održava u četvrtak, 8. decembra 2016. godine u Gradskoj biblioteci Kakanj, sa početkom u 11,00 sati.

Najavljeno je  da će se na ovom skupu o novim oblicima ustanova kulture, govoriti doc.dr. Hazim Begagić, a o Biblitekama budućnosti i danas, mr.sci. Nina Bunjevac Salkić. Nakon toga su planirani diskusija i zaključci.

Očekuje se da ovom skupu prisustvuju predstavnici svih ustanova kulture, muezja, biblioteka, pozorišta sa područja Zeničko-dobojdkog kantona, kao i predstavnika izvršne vlasti u resornim ministarstvima Kantona i Federacije BiH.