Svojim radom, vodstvom i zalaganjem nastojim da uvijek budem predvodnik pozitivnih promjena kako u kompaniji tako i u okruženju u kojem radim i djelujem

 1. Možete li se ukratko predstaviti i ispričati Vašu karijernu priču?
  Rođen sam 1973. godine u Puli gdje sam i odrastao. Nekako vjerujem da je moja karijera krenula veoma rano. Naime, pored toga što sam odrastao pored pulske cementare, imao sam priliku od malih nogu gledati svog oca kako marljivo i vrijedno radi u toj istoj cementari gdje je vodio finansije. Cement i finansije su ono što je osnova mog posla i danas. Proizvodnja i stvaranje nove vrijednosti je nešto što me je uvijek fasciniralo, naročito proizvodnja materijala od kojih se gradi naša budućnost. Nekako je sve vodilo ka tome da upišem ekonomiju koju sam i diplomirao 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Puli. Nakon sticanja iskustava, već 1999. godine započinje moje putovanje s HeidelbergCement grupom koje i danas traje. HeidelbergCement postao je moja porodica. Nakon privatizacije Tvornice cementa Kakanj, čelnici HeidelbergCementa postavljaju me na poziciju nadzora tranzicije koja se intenzivno odvijala kroz mnogobrojne investicije u Bosni i Hercegovini. Vođen željom da od kakanjske cementare napravim evropsku cementaru koju ćemo svi s ponosom spominjati, postavljen sam za generalnog direktora ove kompanije, kao i generalnog direktora svih HC operacija u BiH, a ubrzo, nakon što je Tvornica kupila betonare u Hrvatskoj, i generalnog direktora HC operacija u Hrvatskoj. To su i danas moje glavne odgovornosti. Naravno paralelno s time, osim praktičnih iskustava, školovao sam se i na najboljim svjetskim univerzitetima kao što su Harvard, Insead, London St Galler School i DUKE, kaže Branimir Muidža – Generalni direktor svih HeidelbergCement operacija u BiH i Hrvatskoj.
 1. Predstavite nam Vašu kompaniju i kratak historijat njenog razvoja?
  Tvornica cementa Kakanj i povezane kompanije proizvode najvažnije građevinske materijale – cement i beton. To su materijali kojima gradimo sve ono što nam je najvažnije – od kuća, odnosno, domova, preko škola, univerziteta i muzeja, pa sve do aerodroma i puteva. TCK je prve tone „sivog zlata“ proizvela u decembru 1978. godine i od tog vremena do danas veže se za vrhunsku kvalitetu cementa, kako u BiH tako i u regiji. Tokom devedesetih godina 20. stoljeća nastupa veliki tehnološki napredak koji obuhvata i cementnu industriju razvijenih zemalja. Međutim, u to isto vrijeme, zbog ratnih dejstava i poslijeratnog nedostatka sredstava za ulaganje u nove tehnologije, TCK stagnira. 2000. godine, taman na prelazu u novi milenij, TCK se pridružuje prestižnoj njemačkoj građevinskoj porodici HeidelbergCement grupi i tada nastupa period intenzivnog investiranja i preobrazbe koji uz nove tehnologije donosi i novi način rada i djelovanja. Tvornica cementa Kakanj izrasla je u kompaniju koja je predvodnik zaštite okoliša i lider održivog razvoja u BiH. Ne mogu vam opisati koliko me raduje što sam u svemu tome ne samo aktivno učestvovao nego vodio kompaniju kroz ovo razdoblje veoma intenzivnih promjena i zaokreta. Tokom proteklih dvadeset godina uloženo je više od 200 miliona KM u rekonstrukciju tvornice, unapređenje proizvodnje, zaštitu okoliša, zaštitu radnika kao i širenje poslovne djelatnosti. Investicije se i dalje nastavljaju, jer stalno investiranje u nova rješenja i nove tehnologije donosi istinsku dobit svim dionicima naše kompanije, od dioničara, preko radnika, pa sve do lokalne zajednice. Samo kompanija koja ide u korak s vremenom, koja gleda naprijed i koja radi na održivosti može biti pravi oslonac sveukupnom ekonomskom razvoju.
 2. Šta su najveći uspjesi Vaše kompanije u posljednje 3 godine?
  Glavna politika naše kompanije na kojoj se zasniva naše poslovanje jeste održivi razvoj koji podrazumijeva da se na nas mogu osloniti svi naši dionici, od naših dioničara, kupaca i partnera do naših radnika i lokalne zajednice. Iz godine u godinu ulažemo sve veće napore da aktivno i u što većoj mjeri doprinesemo sveukupnom razvoju i boljitku društva u cjelini. Svrha našeg postojanja prije svega je da proizvedemo materijale od kojih se gradi naš svijet onakav kakvog ga želimo. Naši proizvodi su najvažniji razvoj društva jer mi pravimo materijal koji se ugrađuje u temelje svega onoga što nam je važno i što želimo da bude stabilno, dugoročno i održivo. U posljednje tri godine napravili smo zaokret u diversifikaciji naših proizvoda. Uložili smo preko 4 miliona KM u izgradnju novih silosa cementa. To nam omogućava proizvodnju novih proizvoda prema mjeri naših kupaca a u skladu sa UN Ciljevima održivog razvoja 2030. jer nove vrste cementa se prave s manjim CO2 otiskom čime direktno dajemo doprinos ukupnom smanjenju CO2 na planeti. Pored toga, veoma sam ponosan i na činjenicu da smo povećali udio upotrebe zamjenskih goriva, čime također direktno utičemo na ispunjenje Ciljeva. Već dvije godine zaredom pobjednici smo takmičenja u održivom razvoju koje organiziraju UNDP BiH i vlada Švedske i zasluženo nosimo titulu „Lider održivog razvoja u BiH“. S ponosom djelujemo kao ambasadori i predvodnici održivog razvoja u BiH i potičemo i druge kompanije koje sarađuju s nama da daju svoj doprinos očuvanju naše planete. Iznimnim radom, zalaganjem i učešćem svih zaposlenika uspjeli smo prošlu godinu, koju je obilježio pad aktivnosti zbog pandemije, završiti sa najboljim rezultatima u posljednjih deset godina. Osim što je važno da uspješno radimo, izuzetno je važno što to uspijevamo bez i jedne ozljede na radu, jer nam je briga za uposlenike na prvom mjestu.
 3. Koje obaveze i odgovornosti podrazumijeva Vaša pozicija u kompaniji?
  Moja je dužnost da vodim sve operacije HeidelbergCementa u BiH i Hrvatskoj, što znači da upravljam kompletnom proizvodnjom cementa i betona, kao i njihovom distribucijom i prodajom u ove dvije države. Naravno, u tom poslu imam apsolutnu podršku lokalnog menadžmenta s kojim usko sarađujem na svakom polju poslovanja. Moj je zadatak da vodim kompletno planiranje kompanije, od mjesečnog pa sve do desetogodišnjeg. Također sam zadužen za izvještavanje prema HeidelbergCement grupi kao i prema lokalnim vlastima, a posebno je važno da učestvujem u kreiranju politika važnih za našu industriju i privrednike. Funkcija koju obnašam zapravo nije samo direktor već i lider koji je okružen veoma stručnim i vrijednim saradnicima s kojima radim na organizaciji svih obaveza, a dobra organizacija je zapravo ono što stoji iza svih naših uspjeha.
 4. Opišite nam jedan Vaš uobičajen radni dan?
  U suštini, nijedan moj dan nije uobičajen jer svaki dan radim nešto novo i drugačije, a kroz svakodnevne izazove uvijek naučim neke nove stvari. Mnogobrojne dužnosti koje obavljam zahtijevaju dobru organizaciju rada, tako da je planiranje od suštinske važnosti za svaki moj radni dan. Nastojim da dan podijelim na nekoliko segmenata i da prioritetne zadatke uradim odmah ujutro. Također u jutarnju rutinu spada i pregled svih jutarnjih izvještaja koje sam u međuvremenu primio i odgovaranje na ono što traži hitnu pažnju. Tokom svakog dana održavam različite sastanke koji se sad, zahvaljujući novim tehnologijama i digitalnoj transformaciji koju smo proveli prije ove pandemije, odvijaju mnogo brže i jednostavnije. U to spada redovna komunikacija sa višim rukovodstvom HeidelbergCementa, kao i sa rukovodećim kadrom u BiH i Hrvatskoj. Nastojim da svaki dan u večernjim satima odvojim vrijeme za porodicu jer su moja supruga i moja kćerka izvor nevjerovatne inspiracije, snage i energije koja mi je potrebna svaki dan kako bi se suočavao sa svim izazovima koji se postavljaju pred mene. Uvečer također odvojim vrijeme da isplaniram sljedeći dan kako bih poredao prioritete i stigao sve obaviti na vrijeme.
 5. Na koji način Vi radite na Vašem profesionalnom usavršavanju i šta preporučujete rukovodećem i stručnom kadru u tom smislu?
  Profesionalno usavršavanje nikad ne prestaje. Kontinuirano obrazovanje je upravo ono na čemu baziram svoj rad i svoj uspjeh. Mnogobrojna su polja na kojima stalno radim, od menadžmenta i upravljanja kompanijom, pa sve do novih tehnologija i digitalne transformacije. Da bih mogao voditi svoje ljude i poticati ih da se stalno razvijaju, ja moram biti primjer na kojeg mogu da se ugledaju. U vrijeme stalnih promjena, uspješni mogu biti samo oni koji rade na svom usavršavanju. Takav pristup primjenjujem i na svoje saradnike kojima smo omogućili moderne platforme za stalno usavršavanje na poljima koja su im značajna. U našoj kompaniji svi učimo i idemo u korak s napretkom. Svaki dan učimo o novim načinima kako da unaprijedimo svoj rad, kako da sve ono što radimo uskladimo sa principima održivog razvoja, a to je polje na kojem itekako ima šta da se uči i savlada. Dakle, moja preporuka je da cjeloživotno učenje usvojimo u svojoj svakodnevnici i da budemo otvoreni za nove pristupe kako u radu tako i u životu uopšte, a danas imamo toliko mogućnosti da usvajamo nova znanja kao nikad prije, i također da ih koristimo za dobrobit cijelog društva.
 6. Šta mislite o odlivu radno sposobnog stanovništva iz naše zemlje i koja je Vaša preporuka za usporavanje tog procesa i zadržavanje tih ljudi u našoj zemlji?
  Ljudima treba sigurnost i perspektiva dobre kvalitete života, a BiH je zemlja u kojoj već desetljećima nema političke i ekonomske stabilnosti, u kojoj je donekle obescijenjena stručnost i sposobnost. Zato je prirodno da ljudi traže svoje mjesto pod nebom negdje drugo gdje mogu svoje kapacitete ostvariti u punoj mjeri. Da bi se izašlo iz takve situacije, neophodne su korjenite promjene kako na društveno-političkom tako i na obrazovnom i ekonomskom planu. Međutim, s obzirom na podijeljenost države i nejasne nadležnosti, na situacije gdje se na ključna mjesta postavljaju više podobni nego sposobni, takve promjene je teško provesti. Ali ono što mi kao poslodavci možemo da uradimo, odnosno ono što Tvornica cementa radi, jeste da svojim ljudima obezbijedimo najbolje moguće uslove rada. Ljudi su naše najveće bogatstvo i zato zaslužuju sigurnost na radu, sigurnost redovnih i dobrih primanja, kao i mogućnost stalnog obrazovanja i napretka.
 7. Kakvo je trenutno stanje u branši u kojoj radite i industriji naše zemlje općenito, te kakve buduće posljedice očekujete da će izazvati Corona kriza?
  Građevinska industrija je kičma ekonomije svake države. U vrijeme ove velike pandemije, veoma je važno da se građevinski radovi održe, nastave i po mogućnosti prošire jer se time angažuju osnovni kapaciteti privrede. Ulaganjem u javne radovi investira se u održavanje sveukupne privrede. U BiH su nastavljeni i intenzivirani javni infrastrukturni radovi tako da se građevinski sektor održao u vrijeme pandemije, što je veoma značajno uticalo na održavanje cijele BiH privrede u ovim veoma izazovnim vremenima. Vjerujem da će se ovakav trend nastaviti i u ovoj i narednim godinama jer je neophodno što prije izgraditi dobru infrastrukturu koja će povezati i ubrzati protok roba i ljudi što direktno utiče na cjelokupni razvoj privrede. S druge strane, pandemija je uticala na ubrzavanje uvođenja digitalnih tehnologija u mnoga područja poslovanja tako da su se svi osvjedočili kolike su prednosti koje donosi ulaganje u digitalnu transformaciju. Nove tehnologije omogućavaju nam da se aktivno borimo protiv uslova koje nam nameće pandemija na način da i dalje održavamo intenzivnu i dobru komunikaciju sa svim partnerima, kao i da uvodimo nove aplikacije koje olakšavaju kako uredski tako i rad na terenu. Pandemija nas je na određeni način primorala da brže usvojimo novine koje će nam svima olakšati i unaprijediti poslovanje.
 8. Na koji način preporučujete učenicima, studentima i mladim ljudima da pristupaju životu, poslu i karijeri općenito?
  Uvijek naglašavam da je najvažnija stvar na svijetu voljeti ono što radite. To je ono što nas na kraju ispunjava i čini zadovoljnim pojedincima. Posao koji radimo veoma mnogo utiče na sve druge sfere naših života. Zbog toga je bolje i mijenjati karijere dok se pronađe ono što osobu ispunjava. Zato je važno što prije početi razmišljati o budućnosti i isprobavati različita polja interesovanja. Preporučujem mladim ljudima da se aktiviraju na što više polja jer sad imaju najviše energije. Radite, djelujte, nađite hrabrosti i odlučnosti, učestvujte u raznim aktivnostima i poljima – na taj način gradite sve one vještine koje su neophodne da budete uspješni i zadovoljni svojim radom. Svakako je preporuka da budete autentični i afirmirate svoj lični stil.
 9. Gdje vidite sebe za 5 godina, a gdje kompaniju u kojoj radite?
  Dokle god budem mogao, vodit ću kompaniju u dalji napredak koji podrazumijeva istinski održivi razvoj. Naš put, na čijem planiranju smo svi mi u HeidelbergCementu zajedno radili, je zacrtan i pomno isplaniran do 2030. godine sa jasno definisanim ciljevima sadržanim u dokumentu“ Obaveze održivog razvoja 2030“. Nastojat ću da kompaniju vodim i dalje u smjeru kontinuiranog razvoja i napretka kao i širenja na nova tržišta u regiji. Iskustvo duže od 20 godina u ovoj kompaniji mi govori da ćemo i dalje biti pioniri na mnogim poljima razvoja i ja ću svojim radom, vodstvom i zalaganjem nastojati da uvijek budem predvodnik pozitivnih promjena kako u kompaniji tako i u okruženju u kojem radim i djelujem.

kakanjinfo/pit.ba