Tabela održavanja predizbornih skupova SBB Kakanj – Izbori 2016

OO SBB Kakanj

Prema saznanjima našeg portala Centralni skup će se održati 23-ćeg septembra!

PRIJEDLOG ZA OBILAZAK BIRAČA
R.br. Datum održavanja Rejon Mjesto održavanja Vrijeme održavanja Područje Zaduženi aktivisti Napomena
1. 03.09. BRNJIC 19.00 Bašići, Pedići, Brnjic
Starposle, Dubovo Brdo
Merdić Enver, Kovač Sajid, Merdić Mirnes
2. 05.09. ŽELJEZNIČKA STANICA 19.00 Dumanac, Bičer, Povezice, Želj.stanica, 311.l.brigade Škulj Sanel, Halim Šemić, Dženita Rahman Kurešepi, Šehagić Fahrudin
3. 07.09 BREŽANI 19.00 Obre, Hrasno, Bjelavići, Brežani Fazlić Ibrahim, Berbić Semir, Mušija Irma
4. 09.09. VARDA 19.00 Pope, Varda Nedim Frljak, Hodžić Jasna, Bećirhodžić Mensura, Hadži Sadeta
5. 10.09. DONJI KAKANJ 19.00 Donji Kakanj, Subotinje, Mramor Zijad Alajbegović, Eldina Alajbegović, Naida Delibašić, Abdulah Delibašić
6. 14.09. DOBOJ 19.00 Koprivnica, Oš, Doboj Enver Hadžić, Talović Jusuf, Kulović Senad, Goga Emina, Mešić Irfan
7. 16.09. PAPRATNICA 19.00 Papratnica, Kujavče, Termoelektrana, Čatići, Slapnica, Gora Sikira Ahmed, Herceglija Ibrahim, Karahodžić Arnela
8. 18.09. BRNJ 19.00 Bijele Vode, Crnač, Brnj Mašić Mersudin, Škorić Mahir
9. 20.09. NAŽBILJ 19.00  Kr. Sutjeska, Nažbilj, Lipnica, Vukanovići Topalović Senad
10. 21.09. BIŠTRANI 19.00 Haljinići, Bištani Gorak Mugdim, Edhem Bečirević, Sokolović Mahir
PRIJEDLOG ZA OBILAZAK BIRAČA
R.br. Datum održavanja Rejon Mjesto održavanja Vrijeme održavanja Područje Zaduženi aktivisti Napomena
11. 22.09. KRŠEVAC 19.00 Podborje, Varalići, Hodžići, Turalići Ramić Mahmut, Zahirović Alem
12. 24.09. BILJEŠEVO 19.00 Bilješevo, Popržena Gora, Sopotnica, Modrinje, Lučani Trako Arnel, Šabović Ibrahim
13. 26.09. ZGOŠĆA 19.00 Zgošća, Kakanj II, Alma Delić Fejzović, Hadžić Jasmina, Kurešepi Ajla, Velispahić Vahidin
14. 28.09. VELIKI TRNOVCI 19.00 V.Trnovci, Mušija Nurudin, Plasto Muhamed, Mušija Emir, Azerin Salihbegović, Naida Kaldžija
15. 29.09. CENTRALNI 19.00 SVI SVI