Tačno je 28.godina od formiranja 309. brdske brigade Kakanj – Brigada u svom sastavu po formaciji imala oko 2400 boraca!

Naredbom Štaba Vrhovne komande A RBiH od početka 1993. godine formirana je 309. brdska brigada Kakanj. Ratni vihor vrlo brzo ovu brigadu nosi na vruće vozućko ratište.

15. aprila 1993. godine u Kaknju je obilježena prva godišnjica postojanja Armije RBiH. Na poligonu OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj izvršeno je svečano postrojavanje pripadnika 309. brdske brigade i Općinskog štaba odbrane Kakanj. Već na obilježavanju prve godišnjice Armije R BiH kakanjskim borcima dodijeljena su značajna priznanja. Komandant Trećeg korpusa tada je dodijelio pismene pohvale za osam boraca, a komandant Operativne grupe Lašva tada je pohvalio Prvu dobrovoljačku četu Prvog bataljona 309. brdske brigade, samostalnu četu Bosna Općinskog štaba odbrane, te nekoliko boraca.

Amblem 309.brdske brigade i fotografije boraca 309.bbr na jednom od ratišta

Ideja o formiranju brigade na općini Kakanj,nastala je u Brezi ,prostorijama OpŠO Breza,krajem
novembra 1992.godine.Od ideje do realizacije nije trebalo mnogo vremena ,jer već krajem decembra
iste godine komandant 3.Korpusa svojom naredbom reguliše formiranje 309.bbr,za vršioca dužnosti
komandanta brigade imenuje Džemala Hadžića,oficira sa već stečenim ratnim iskustvom na visokim
komandnim dužnostima.

Situacija je zahtjevala brzo postupanje po naredbi komandanta 3.korpusa ,tako da poslije niza
sastanaka sa Opštinskim štabom Teritorijalne odbrane Kakanj,završni sastanak je održan
05.01.1993.godine u zgradi stare direkcije Rudnika,kada je formirana komanda brigade,te imenovane
starješinena dužnosti u komandi(Ibrahim Hukić,Ibrahim Kulović,Eniz Omičević,Esnaf Buza,Irfan
Imamović,Sejad Zaimović,Elvedin Šehagić,Haris Neimarlija,Mirsad Bjelopoljak).
Formiranjem 309.bbr Kakanj je svrstan u red prvih općina koje su iznjedrile ovakav taktičko-
operativni sastav.

Brigada je u svom sastavu po formaciji imala oko 2400 boraca ,razmještenih u tri brdska
bataljona,mješovitu minobacačku četu,lahku artiljerijsko-raketnu bateriju protiv vazdušne
odbrane,Izviđačko-diverzansku četu,četu Vojne policije,Inžinjerijsku četu i Logističku četu.
U sastav su ušli borci i starješine većinom sa već stečenim borbenim iskustvom,na ratištima kroz
dobrovoljačke jedinice.

Kakva je bila popunjenost brigade najbolje govori Načelnik štaba 3.korpusa obračajući se borcima i
starješinama u povodu prve godišnjice ARBiH u Kaknju „Mi u komandi 3.korpusa zadovoljni smo
popunjenošću vaših jedinica ljudstvom i matrijalno –tehničkim srestvima,kao i dosadašnjim učinkom
u zoni odgovornosti na čemu naravno netreba stati do konačne slobode“.
Osim borbenih aktivnosti u svojoj zoni odgovornosti(općina Kakanj i Vozučko ratište)brigada je vrlo
često svojim dijelom snaga bila angažovana u pomoći jedinicama na drugim ratištima:ilijaško
,brezansko,visočko,zavidovićko,novotravničko,busovačko i drugim ,i uspješno izvršavala sve
postavljene borbene zadatke.

U večem dijelo svog postojanja borbu je vodila sa dva neprijatelja HVO i Vojskom RS.
Gdje god smo bili s ponosom smo prestavljali našu općinu Kakanj i ARBiH.

Brigada svoj ratni put pod nazivom 309.bbr završava u oktobru 1994.godine,kada se od 309.bbr i
311.lbr formira 329.bbr.
Svim živim pripadnicima 309.bbr i građanima općine Kakanj,čestitamo 28.godišnjicu naše brigade, a
svim šehidima ,poginulim i umrlim borcima proučit ćemo fatihu i položiti cvijeće na centralnom
spomen obilježju dana 05.01.2021.godine (utorak) u 13.00 sati.

Savez udruženja boračkih organizacija
Općine Kakanj
/Kakanjinfo