Teku pripreme za novu sportsku sezonu i turnir Alije Izetbegovića

Pripreme za novu sportsku sezonu dvoranskih sportova, kao i za organizaciju turnira Alije Izetbegovića koji je zakazan za 02.10.2020.godine u Kaknju.

Jedna od prvih mjera koje je Općina Kakanj poduzela u vremenu širenja koronavirusa na području Zeničko-dobojskog kantona je pomoć privrednicima, ali i zaštita građana od širenja koronavirusa i to brojnim mjerama zaštite.Za potrebe preventivne zaštite i sigurnosti građana u borbi protiv koronavirusa u funkciji je još jedan dezinfekcioni tunel.

Nalazi se kod Sportske dvorane KSC Kakanj.