Termini upisa učenika u prvi razred za školsku 2017/2018. godinu

OŠ „Rešad Kadić“ 

Centralna škola:  8. i 9. 5. 2017. godine;

Područna škola „Krševac“:  16, 17. i 18. 5. 2017. godine;

Područna škola „Dubovo Brdo“:  19.5.2017. godine;

Opservacija će se vršiti na dan upisa.

*********

OŠ „Hamdija Kreševljaković“ 

23.5.2017. godine od 9.00 do 14.00 h

24.5.2017.godine od 9.00 do 14.00 h

Opservacija će se vršiti od 26.maja 2017.godine po rasporedu utvrđenom prilikom upisa i dogovoru sa roditeljima.

********

OŠ „Omer Mušić“

8.5. 2017. godine

9.5. 2017. godine

********

OŠ „Ahmed Muradbegović“

15.5.2017. godine u 11:00 sati u centralnoj školi u Donjem Kaknju (školska područja Donji Kakanj, Tičići, Groce, Mramor i Subotinje)

16.5.2017. godine u 9:00 sati u područnoj školi Bilješevo (školska područja Bilješevo, Sopotnica, Lučani)

16.5.2017. godine u 11:00 sati u područnoj školi Bilješevo (školska područja Gora i Modrinje)

17.5.2017. godine u 11:00 sati u centralnoj školi u Donjem Kaknju (školska područja Desetnik, Dumanac i Rošćevina)

Opservacija će se vršiti na dan upisa.

********

OŠ „15. april“

9.5. 2017.

Opservacija će se vršiti 11.5. 2017. od 9.00 do 14.00 h.

********

OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ 

24.5.2017. u 9.00 sati

25.5.2017. u 9.00 sati

26.5.2017. u 9.00 sati

Djeca će se upisivati po abecednom redu, a opservacija će se vršiti na dan upisa.