U Federaciji BiH 521.321 zaposlena osoba: Za sedam dana bez posla ostalo 174 ljudi

Prema podacima Porezne uprave FBiH, broj zaposlenih 23. novembra 2020. u Federaciji BiH iznosi 521.321 i u odnosu na predhodno objavljeni podatak od 16. novembra 2020. manji je za 174.

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 23. novembra 2020. u odnosu na broj zaposlenih od 16. marta 2020, odnosno prije proglašenja stanja nesreće prouzrokovanog koronavirusom, je manji za 12.755, a u odnosu na 5. maj 2020. kada je od početka pandemije evidentiran najmanji broj zaposlenih od 507.607 je veći za 13.714.

Analize Porezne uprave Federacije BiH su pokazale da broj zaposlenih u novembru 2020. ima neznatne oscilacije, odnosno manji pad ili rast iz sedmice u sedmicu kada se objavljuju podaci, iz razloga što poslodavci zbog otežanih uvjeta rada izazvanih pandemijom koronavirusa vrše prijave, odnosno odjave radnika, saopćeno je iz te institucije.