U gradskoj jezgri Kaknja uskoro 25 podzemnih kontejnera, izvršena probna ugradnja i probno pražnjenje

probna ugradnja kontejnera

U gradskoj jezgri Kaknja uskoro će biti ugrađeni podzemni kontejneri. U utorak 19. jula 2016. godine na lokalitetu deponije “Bare” izvršena je probna ugradnja, te probno pražnjenje.

Posao ugradnje podzemnih kontejnera će obuhvatiti postavljanje čeličnih kanti sa čeličnim poklopcem u armirano-betonska okna. Čelični poklopac će imati poseban sistem zaključavanja tako da će pristup podzemnoj kanti imati samo radnici nadležnog komunalnog preduzeća. Otpad će se ubacivati uz pomoć nadzemnih INOX kanti sa poklopcem koji će se moći otvarati nogom ili ručno.

Plan je da se u budućem periodu podzemni kontejneri ugrade i u drugim područjima općine Kakanj čime će se u potpunosti ukinuti koncept otvorenih kontejnera oko kojih se razbacuje smeće, iz kojih se šire neugodni mirisi i koji narušavaju estetsku dimenziju prostora.

Uz nabavku i ugradnju podzemnih kontejnera, Općina Kakanj je finansirala i ugradnju posebnog mehanizma na vozilo za odvoz smeća kako bi se omogućilo pražnjenje podzemnih kontejnera.

OPĆINA KAKANJ