U Kaknju će više od 600 osoba dobiti naknade za rad u biračkim odborima tokom Lokalnih izbora

cik151020142

Proteklih dana dobili smo nekoliko upita građana u vezi početka isplate naknada za rad u biračkim odborima na proteklim lokalnim izborima. Stoga, želimo pojasniti da su isplate počele, međutim nemoguće je odmah izvršiti isplatu za više od 600 osoba obzirom da za svaku isplatu treba popuniti obrasce, obračunati poreze i sl, tako da će se isplate vršiti u narednim danima, u skladu sa dinamikom pripreme obračuna koja je ubrzana, ali ipak zahtijeva određeno vrijeme obzirom da osim ovih isplata Služba za finansije priprema i realizira i sve druge svakodnevne tekuće isplate iz Budžeta Općine Kakanj. U konačnici bit će izvršene isplate za sve osobe kojima pripada ova naknada.