U Kaknju evidentan pad nataliteta i povećanje mortaliteta

Pandemija koronavirusa pogodila je cijeli svijet a posljedice ovog “smrtonosnog virusa” osjetile su se svugdje oko nas. Posljedice su vidljive i u crnoj statistici i brojkama koje prikazuju pravo realno stanje u našoj lokalnoj zajednici. Saznajemo da je broj smrtnih slučajeva u 2020.godini značajno povećan u odnosu na 2019.godinu a to govore i podatci.

“Kada su u pitanju smrtni slučajevi, moje lično mišljenje je da je korona dala svoj doprinos u povećanju smrtnih slučajeva i ove godine smo imali 504 upisa umrlih, za razliku od prošle godine kada je u istom periodu bilo 400 umrlih”, izjavio je Bahrudin Arnatu šef Službe za opću upravu općine Kakanj.

Smanjen broj novorođenih u Kaknju – tek 416 u 2020.godini

Prema podatcima koje smo saznali iz kakanjskog matičnog ureda, oni govore o smanjenom broju rođenih. Ti podatci nisu nimalo ohrabrujući. Naime, u 2020.godini je upisano 416 novorođene djece. U odnosu na 2019.godinu zaključno sa decembrom u Kaknju je bilo 473 upisa rođenja djece što je razlika za 2020.godinu od oko 70 manje. Saznajemo da postoji jedan kontinuitet unazad 5.godina koji se nije smanjivao kada govorimo o rođenjima a dok se broj umrlih u 2020.godini dosta povećao za oko 104 više. Po pitanju sklopljenih brakova tu se situacija nije promijenila.

Kakanjinfo