U Kaknju počeli pripremni radovi za izgradnju fabrike za preradu životinjskih nusproizvoda u koju će biti investirano oko 20 miliona KM

p1110700

Predstavnici kompanije “Agroproteinka” Zagreb i kakanjske firme “Bioorganika” koju je osnovala pomenuta kompanija, danas su u Kaknju, na lokalitetu Modrinje, predstavili fabriku čija je izgradnja počela pripremnim iskopnim radovima. Fabrika će vršiti toplinsku preradu životinjskih nusproizvoda sa ciljem proizvodnje animalnih proteina, te životinjske i tehničke masti.

Radi se o investiciji firme “Agroproteinka” Zagreb koja je u Kaknju osnovala firmu “Bioorganika” radi realizacije investicije ukupne vrijednosti od oko 20 miliona KM.

Izgradnja ove fabrike rezultat je povoljnog poslovnog ambijenta kojeg je kreirala Općina Kakanj i brojnih pogodnosti koje su osigurane za investitore.

Fabriku koja se gradi predstavili su projekt-menadžer investicije Stjepan Ledić i direktor firme “Bioorganika” Ivica Grlić.

U obraćanju medijima Ledić je, između ostalog, rekao da se tvornica gradi u skladu sa svim propisima Evropske unije, da će se gradnja realizirati u dvije faze, da se u prvoj fazi vrše pripremni iskopni radovi koji obuhvataju i izmještanje Repovačkog potoka, te da će druga faza biti gradnja tvornice, a osvrnuo se i na saradnju sa Općinom Kakanj.

“Općina Kakanj je sa nama izuzetno dobro surađivala i shvatila je što to zapravo znači”, rekao je Ledić.

U novoj fabrici neće biti spaljivanja animalnog otpada, dakle opasnih dimnjaka, a rad fabrike će se zasnivati na strogom poštivanju zakonskih propisa i normativa Evropske unije koji se odnose na zaštitu okoline. Na početku rada fabrika će zaposliti oko 70 osoba, a u slijedećim fazama i više. Obzirom da će osim fabrike postojati i otkupne stanice na području BiH zaposlenje bi izgradnjom ove fabrike mogao ostvariti i mnogo veći broj nezaposlenih osoba.

p1110698 p1110699 p1110700 p1110701 p1110702 p1110703 p1110704 p1110706 p1110708 p1110709 p1110710 p1110711 p1110713 p1110715 p1110718 p1110720