U Kaknju “pojedinci” zaboravili na osobe u invalidskim kolicima, treba osloboditi pristupe

BiH jedna od zemalja u kojoj ne treba mnogo ukazivati na probleme osoba sa invaliditetom.
Iako svake godine dobijemo neka nova udruženja građana koja su, barem na papiru, osnovana sa ciljem rješavanja njihovih probleme, već godinama se tapka u mjestu.

Napredak u vezi sa unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom zaostaje u odnosu na normativni i zbog toga nadležna ministarstva, kao i svi drugi akteri u procesu inkluzije, moraju uložiti maksimalan napor kako bi se dosljednom primjenom zakona i drugih propisa stvorili uslovi za ostvarivanje priznatih prava, navodi se u kratkom saopštenju Udruženja “Omladinski kulturni centar Kakanj” koji ukratko ukazuje i govori o ovom značajnom problemu a koji oni koji bi trebali skoro ne obraćaju pažnju ili zaboravljaju, te zanemaruju i postojeće pristupe za osobe u kolicima, posebno je tu oštećena mlađa populacija invalida koja nam se obratila više puta u vezi ovog problema kaže predsjednik OKC Kakanj, Hamid Hadžić.

ZADOKUMENTOVALI SMO STANJE PRISTUPA BIROU RADA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, SA POSEBNIM AKCENTOM NA OSOBE U INVALDISKIM KOLICIMA.

OKC KAKANJ/KAKANJINFO