U KAKNJU ponovno brojanje glasova sa biračkog. . .

Centralna izborna komisija CIK BiH je na današnjoj hitnoj sjednici održanoj, razmatrajući zahtjeve za ponovno brojanje glasačkih listića, donijela naredbu kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima iz osam osnovnih izbornih jedinica: Cazin, Bihać, Teslić, Novi Grad, Kakanj, Tuzla, Foča (FBiH) i Vareš, po kandidatima unutar liste pojedinih političkih subjekata za nivo vlasti općinsko vijeće/skupština općine, odnosno gradsko vijeće. 

Ponovna brojanja će se obaviti sutra u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra) sa početkom u 12:00 sati.

Saznajemo da se radi o biračkom mjestu 094-A-005, odnosno OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj.

 U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati i kandidat s liste pripadnika nacionalnih manjina koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja. Centralna izborna komisija BiH naređuje ponovno brojanje glasačkih listića (po zahtjevu ili po službenoj dužnosti) ako utvrdi da je učinjena povreda Izbornog zakona BiH i da ta povreda utječe na dodjelu mandata.

Procedura podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića propisana je odredbama člana 5.30 Izbornog zakona BiH – stoji u saopćenju CIK BiH.