U Kaknju upriličena Info sesija na kojoj je predstavljen projekat “Diaspora Invest”

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je u saradnji s Općinom Kakanj, u prostorijama Općine Kakanj organizirala Info sesiju na kojoj je predstavljen projekat “Diaspora Invest”.

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u Bosni i Hercegovini kroz projekat »Diaspora Invest« podržava društveno-ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine putem angažmana bh dijaspore u privredi BiH.

Ukupna vrijednost fonda projekta je 2 miliona dolara, a sufinansira se jednakim doprinosom USAID Diaspora Invest Projekta i partnerskih općina/gradova, a to su: Berkovići, Bihać, Bosanska Krupa, Brčko distrikt BiH, Cazin, Centar Sarajevo, Gračanica, Istočna Ilidža, Jablanica, Jajce, Kakanj, Konjic, Livno, Lopare, Lukavac, Maglaj, Modriča, Tešanj, Travnik, Tuzla, Zavidovići, Zenica i Žepče.

Ciljevi projekta su:

povećati direktna ulaganja dijaspore,

podržati stvaranje novih radnih mjesta,

promovirati rast preduzeća, putem povećane prodaje i/ili izvoza

i predstaviti nove proizvode i usluge na domaćem i međunarodnom tržištu.