U Kaknju upriličena promocija priručnika za nastavnike pod nazivom „Školske saobraćajne patrole“

image-0-02-05-dc47ee0ae4b51f8a853df49b828e96e88b02992faa2d5dbd8d5e2b6adfc08054-v-660x330

Četvrtak, 20.oktobar 2016.godine: U Osnovnoj školi “Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj danas je upriličena promocija priručnika za nastavnike čiji je naziv „Školske saobraćajne patrole“, a koji je nastao u okviru projekta „Sigurnost djece u saobraćaju” kojeg su implementirali Humanitarna organizacija “World Vision BiH” i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

“Zbog nedovoljnih nastavnih sadržaja u osnovnoj školi o saobraćaju, a posebno o sigurnom učešću u tako složenom sistemu, jedan od oblika vannastavnih sadržaja saobraćajne edukacije je i formiranje i rad školskih saobraćajnih patrola sa ciljem povećanja svijesti učenika o značaju sigurnog učešća u saobraćaju i razvijanju vještina, značaju usvajanja pozitivnih stavova o saobraćaju, a sve sa namjerom sprečavanja saobraćajnih nezgoda”, zapisano je, između ostalog, u uvodnom dijeli priručnika.

Priručnik sadrži detaljne upute kako formirati školsku saobraćajnu patrolu, ko može biti član patrole, kao organizirati ispit za članove školske saobraćajne patrole, te pojašnjena šta su ciljevi i zadaci ovih patrola i kako osposobiti članove patrole kako bi ispunili zadane ciljeve.

U priručniku je obrađeno 11 tematskih cjelina od kojih izdvajamo oblasti “Saobraćajna signalizacija cesta”, “Pravila saobraćaja”, “Sigurnost saobraćaja”, “Kontrola i regulisanje saobraćaja”, “Vožnja bicikla i mopeda”, “Školske saobraćajne patrole”…

p1110808

Priručnik za nastavnike „Školske saobraćajne patrole“

Priručnik autora Akifa Smailhodžića, diplomiranog inžinjera saobraćaja, će biti  vrijedan resurs u daljem radu sa djecom u oblasti sigurnosti u saobraćaju. Štampan je u 400 primjeraka.

Nakon promocije, članovi „Školske saobraćajne patrole“ su zajedno sa saobraćajnom policijskom patrolom praktično pokazali vještine i znanja stečena kroz rad saobraćajnih sekcija.

U okviru realizacije projekta „Sigurnost djece u saobraćaju” u školama su održane edukativne radionice na kojima je bilo riječi o jačanju svijesti o saobraćajnoj kulturi, te rizičnim i nepoželjnim situacijama u saobraćaju.

Promociji su, između ostalih,  prisustvovali i Nikola Arsenić, ministar unutrašnjih poslova ZDK, te Mensur Sinanović. ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

image-0-02-05-3a2e50b17ef9f31b93f5c48ae9226aa82999c4a469e506cebe4f571aff4371c8-v image-0-02-05-37f31704ae6fa2104171923af2bed396de73439e6b6e3ff1ca71f0d88a1bc93e-v