U sklopu JU KSC Kakanj formirana sekcija demobilisanih boraca

Povodom Dana Armije RBiH u ponedjeljak 17.04.2017. godine upriličen je prijem kod dir. JU KSC Kakanj za novoformiranu sekciju demobilisanih boraca.

Naime, unutar firme od 30 zaposlenih u JU KSC Kakanj osam je demobilisanih boraca od kojih su tri ratna vojna invalida. Smatrajući da je dobra ideja, ovih osam uposlenika odlučili su da organizuju sekciju koja će davati svoju podršku u Ustanovi u sklopu obilježavanja značajnih datuma.

Odlučeno je da sekcija djeluje i na temu rata gdje će dati svoj doprinos za Muzej Kaknja budući da imaju mnogobrojne doživljaje iz rata koje bi voljeli da podijele sa drugima.

Glavni cilj organizovanja ove sekcije jeste da ona svojim grupisanjem može doprinijeti društvu u konačnici.

JU KSC KAKANJ