U uredu načelnika Nermina Mandre: HO “World Vision BiH” i članovi Grupe za podršku i pomoć djeci

U uredu načelnika Općine Kakanj danas je upriličen prijem za predstavnike Humanitarne organizacije “World Vision BiH” i članove Grupe za podršku i pomoć djeci koju je ova humanitarna organizacija formirala u Kaknju i koja je u proteklom periodu realizirala niz aktivnosti na planu pomoći kakanjskim mališanima, posebno onima iz socijalno ranjivih grupa.

Grupa za podršku i pomoć djeci u čijem sastavu djeluju lica iz nekoliko institucija i i nevladinih organizacija (Policijska stanica Kakanj, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja-Centar za mentalno zdravlje…) poduzela je brojne aktivnosti poput edukativnih radionica u školama i na drugim mjestima, podjele letaka, nastupa u medijima i slično koje su donijele sjajne rezultate u domeni prevencije u ponašanju djece i domeni osiguranja sretnijeg života djece u zajednici. Jedna od aktivnosti je i Kutak za djecu koji je bio neizmjerna pomoć djeci i odraslima u periodu nakon poplava i klizišta koji su zadesili Kakanj i Bosnu i Hercegovinu tokom 2014. godine.

Kroz podršku Humanitarne organizacije “World Vision” vrijednom radu Grupe realizirano je nekoliko projekata kojima su unaprijeđeni kapaciteti nekoliko institucija. Policijska stanica Kakanj je dobila prostoriju za preventivni rad sa djecom koja je opremljena na način da pruža osjećaj prijatnog i sigurnog okruženja, nabavljene su male policijske uniforme za rad školske saobraćajne sekcije, podržan je projekat izgradnje i opremanja Hemodijaliznog centra u Kaknju…

Na sastanku u uredu načelnika dogovoreni su modaliteti nastavka saradnje između Humanitarne organizacije “World Vision BiH”, Grupe za podršku i pomoć djeci i Općine Kakanj na planu osiguranja sretnijeg života djece u zajednici.