Ubrzano popravljen “prekopani” prelaz

Jučer su iz Općine a nakon reakcije građana napisali: ” “Prekopavanje je bilo odobreno od strane nadležne službe. Prekopavanje je izvršeno u vrijeme kada na cesti nema gotovo nikoga, upravo da ne bi bilo zastoja.Dakle, ne radi se o samovolji bilo koga, već o odobrenju jer naši sugrađani koji će živjeti u novoj zgradi trebaju grijanje isto kao i drugi građani.Izvođač radova je izvršio privremenu sanaciju prekopanog dijela ceste, a ima obavezu da izvrši i trajnu sanaciju, i to će biti izvršeno.”

Danas je već počela sanacija i popravljanje prelaza i ceste koja je ranije prekopana kako je i obećano iz Općine Kakanj.